ابلاغ سیاست جمعیتی جدید چین؛ حمایت از سه فرزندی – ایرنا

شاید بهترین راه پاسخ دادن به این سوال، بررسی نحوه کنترل ارز توسط یک کشور باشد. باگذشت زمان، دولت چین نیز در حال کاهش دخالت خود در ارز کشور است. از جمله اقدامات حمایتی برنامه ریزی شده توسط دولت می توان به بهبود مراقبت های قبل از زایمان و پس از زایمان، خدمات مراقبت از کودکان و کاهش هزینه های تحصیل برای خانواده ها اشاره کرد با این حال تا کنون جزییات مربوط به این مصوبه از جمله اینکه این مشوق ها چه موارد دیگری هستند اعلام نشده است. در حالی که آمریکا میکوشد از طریق طرح شراکت «ترنس-پاسیفیک» اقدام به قاعدهگذاری برای تجارت آزاد فراتر از معیارهای سازمان جهانی تجارت کند، چین میخواهد از طریق راه ابریشم نو مازاد محصولات تجاری خود را به کشورهای در حال توسعهای که نیازمند کمک این کشور هستند، صادر کند. نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی نیز برای کشور چین ۷/ ۵ درصد پیشبینی شده است، این در حالی است که برای آمریکا ۹ / ۴ درصد و برای منطقه یورو ۳ / ۴ درصد پیشبینی شده است.

به نوبه خود، ایالات متحده از طیف گسترده ای از قوانین جدید و فعالیت های دیپلماتیک که برای تقویت روابط دوجانبه و گنجاندن تایوان در سازمان های منطقه ای و بین المللی طراحی شده است، حمایت کرده است. در برخی از کشورها، قدرتمندترین ابزار مقابله با کاهش تعداد نیروی کار در یک جمعیت در حال پیری، افزایش مشارکت نیروی کار زنان است. به گزارش ایرنا حزب کمونیست چین به ریاست «شی جین پینگ» این سیاست را در تلاش برای افزایش زاد و ولد و جلوگیری از کاهش قدرت اقتصادی چین اجرا می کند با این حال مفسران نگران ضرورت حمایت کافی از والدین به منظور تامین هزینه های فرزنداوری است. از سوی دیگر ایران نیز به دلیل موقعیت ویژهای که دارد کشوری قابلاعتنا برای چین بهحساب میآید بنابراین دو کشور برای همدیگر مهم هستند، در یککلام در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آمریکا دشمن شماره یک و چین دوستی است که میتوان گاهی از آن برای مقابله با این دشمن قدرتمند استفاده کرد.

ممنوعیت جدید اعلامشده از سوی بیش از ۱۰ نهاد و ارگان حکومتی تأیید شده است؛ حال آنکه در موارد پیشین، تنها بانک مرکزی چین اقدام به اعلام سیاستهای سختگیرانه علیه رمز ارزها میکرد. از سوی دیگر چین سیاست گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می کند. دیگر اقدامات پیشنهاد شده از سوی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای مبارزه با پیری جمعیت، به تعویق انداختن سن بازنشستگی، ارایه برنامه های آموزشی ازدواج و ارزش های خانوادگی در جوانان است. عجب نیست که دولت چین اصرار دارد که از صادرکنندهاش حمایت کند. نشانه هایی وجود دارد که بیانگر تمایل چین برای حضور نظامی در منطقه غرب آسیاست. علاوه بر این، همانطور که تکامل همهگیری نشان داده است، واکنش چین به چالشهای جهانی پیامدهای عمیقی برای بقیه جهان دارد. علاوه بر این مانورهای گسترده دریایی نیز با اغلب کشورها به صورت دوجانبه و یا چندجانبه بین چین و کشورهای منطقه برگزار شده است.

3. اگر این برتری وجود دارد، چرا تمامی کشورها به این کار نمیپردازند؟ بااینوجود، برخی کشورها همچنان به دنبال دریافت یک مزیت رقابتی در تجارت جهانی هستند؛ مزایایی که نسبت به تعرفههای واردات و صادرات، کمتر به چشم آمده و شناخته میشوند. وانگ افزود: چین به انجام دادن تلاشهای بیوقفه برای حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهای ایران در عین صیانت از حقوق قانونیمان ادامه خواهد داد. علاوه بر این، در روزهای آغازین جلسات شورای حکام، تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) در بیانیهای مشترک، همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در وین، جداگانه در بیانیههایی در جلسه شورای حکام ضمن تاکید بر اهمیت احیای توافق هستهای در بالا بردن توان آژانس در انجام دادن فعالیتهای نظارتی و راستیآزمایی در برنامه هستهای ایران، از ایران خواستند برخی اقدامات هستهایاش را که در نتیجه خروج آمریکا از توافق هستهای و متحمل شدن تحریمهای متعدد انجام داده بود و فراتر از محدودیتهای تعیین شده در توافق هستند، متوقف کند.

دیدگاهتان را بنویسید