اما از واژه ها و

به عقیده ­ی من، افرادی که می خواهند شروع به خواندن فلسفه به صورت جدی کنند نیز می توانند نقطه ی عزیمت خود را مطالبی که این کتاب به آنها می پردازد قرار دهند. محمدتقی جعفری و فریدریش نیچه، هردو از افرادی هستند که بیش از همه بحران معنویت جامعه­شان را درک کرده بودند و درصددند تا انسان­ها را با معنای واقعی زندگی­شان آشنا سازند. محمدتقی جعفری مرگ نگرانکننده را تسلیم شدن در برابر جریانات ناخودآگاه عوامل طبیعی و قرار گرفتن در مجرای جبری خواسته­های حیوانی می­داند (جعفری، 1363، ج8، ص409-408).

گروههاى مختلف فلاسفه هر كدام تعريف خاصى از «فلسفه» كردهاند ولى اين اختلاف تعريف و تعبير مربوط به يك حقيقت نيست، هر گروهى اين لفظ را در معنى خاص به كار بردهاند و همان معنى خاصِّ منظور خويشتن را تعريف كردهاند. هنگامی که صحبت از فلسفه زندگی به میان می آید منظور اهداف حیات و زندگی انسانی است. اما نیچه هستی و زندگی را مانند گردویی پوک و فاقد ارزش و معنا میداند و معتقد است انسان باید با ارزشگذاری خود به هستی معنا دهد. در ضمن، رویکرد نیس به مرزی که فراتر از آن ارزش زندگی به عنوان یک موهبت را از بین می رود، برای شخص من جالب توجه است.

هیچ چیز جز آزادی نمیتواند برای انسان ارزش داشته باشد. نیچه برای حل این مشکل، نظریه «بازگشت جاویدان همان» را مطرح میکند. او در کتاب زایش تراژدی پس از قبول بیمعنایی زندگی انسانها، هنر تراژدی را به­عنوان مهم­ترین ابزار برای تحقق زندگی زمینی معرفی میکند و از طریق این هنر سعی در رسیدن به خودآگاهی و احیای ارزشهای از دست رفته و زیستن جاودانه دارد (ذاکرزاده و ناصر، 1382، ص126).

اگر از ارسطو شروع کنیم اگر مصلحتا چنانکه در دانشگاهها غالبا از افلاطون و ارسطو یعنی از پدرسالاران اندیشههای غرب به عنوان آغازکنندگان فلسفه مطرح میشوند در کتاب پروته فلوسوفیا که بعدها اسمش شد متافیزیک، شارحین ارسطو این عنوان را انتخاب کردند، خود ارسطو از این اصطلاح استفاده نمیکرد، او میگوید هر انسانی برحسب فوسیس یا سرشت و طبیعت خودش عشق به دانستن دارد اما یک گزارشی است درباره سرشت متعلق هر انسانی اعم از یونانی، آلمانی، سیاه و سفید.

فلسفه زندگی از دیدگاه مارکسیسم که خود را پرچم دار رهایی و دگرگونی انسان می دانست زندگی هدفی در خود انسان محسوب می شود که مارکس در این مورد می گوید بالا بردن غنای سرشت آدمی هدفی در خود انسان است. معرفی مختصر چند متفکر طبیعت­ گرا در حوزه­ های اقتصاد و انرژی و حتی روانکاوی هم به خواننده کمک می ­کند اگر مطلبی برایش جالب توجه بود نقطه­ ی شروعی برای مطالعه­ ی جدی ­تر داشته باشد. اگر تصور فرد از حیات، لذت و اَلم و اندیشه و تخیل و تناسل چند­روزه دنیایی باشد، طبیعتاً فرارسیدن مرگ، ناخوشایند و عذاب­آور خواهد بود.

با تأکید نیچه بر این رویکرد، از انصاف، عدالت و مسؤلیت فرد نسبت به دیگری خبری نیست. در مقابل، در فلسفه ی زندگی این مباحث جنبه ی خصوصی می گیرند و در واقع راه خود را به زندگی روزمره ی فرد باز می کند. انسانی که در حیات معقول بهسر میبرد، خود را در مجموعه بزرگی به­نام جهان هستی در مسیر تکامل می­بیند که پایانش منطقه جاذبه الهی است. جعفری، انسان و هستی را کاملاً معنادار می­داند و بر این باور است که انسان جزئی از کل حقیقت عالم است و از ابتدا تا انتها دارای سیر معقول و هدفمند و وجودش مستند به وجود و اراده الهی و شکوفایی­اش در گرو مسیری است که انتخاب میکند؛ به این صورت که اگر در مسیری که مستند به اوست گام بردارد، به ابدیت خواهد رسید.

مباحث بسیاری در این کتاب مطرح می شود که در کتاب ها و مقالات دیگر نیس با زبانی فلسفی آمده و فیلسوفان دیگر درباره ی آن ها صحبت کرده و حتی یک جنبش بوم شناختی به نام جنبش بوم شناسی ژرف بر اساس دیدگاه های طبیعت گرانه ی او، که بخشی از آنها در فلسفه ی زندگی آمده، در کشورهای مختلف شکل گرفته است. در این خصوص یکی از راهکارهایی که پیش از این هم ارائه کردیم، استفاده از خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و با اخلاقی است که در حوزههای علمیه پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان میتوانند در مدارس به عنوان متولی نهاد امور تربیتی و پرورشی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات تربیتی شوند.

در بسیاری از کشمکش ­های زیست­ محیطی و سیاسی داخل و خارج نروژ شرکت داشت و دیدگاه های او در سده ی بیستم توجه کنشگران بسیاری را در نقاط مختلف جهان به خود جلب کرد. علامه با انتقاد از مهم ترین بحران زندگی امروز یعنی پوچ انگاری حیات در نتیجه غلبه بی امان فناوری و ماشین بر شوون مختلف زندگی انسان، می کوشد به سؤال های اساسی مرتبط با بحث یعنی معنای هدف، تعریف زندگی و انگیزه های پرسش از هدف زندگی پاسخ گوید. هدف از تشریع حجاب اسلامی و فلسفهی حجاب و پوشش چیست؟ با او به مناسبت تجدید چاپ «متافیزیک چیست؟

اما فکر می کنم خواننده هایی که هنوز کمی فراغت برای انداختن نگاهی کلی تر به جهان و زندگی دارند، از نحوه ی مواجهه ی اثر با فلسفه در زندگی روزمره لذت خواهند برد. هدف انسان در زندگی ممکن است علت محرک های او باشد مثلا ممکن است مادی باشد مثل جمع آوری ثروت و یا می تواند معنوی باشد مثل رسیدن به قدرت. ولي هدف فلسفه آن است كه مستقيماً درباره واقعيات سخن بگويد؛ يعني بگويد وضع در جهان خارج واقعاً به چه صورتي است. با توجه به این که آرنه نیس در میان مردم نروژ از جایگاه مهمی برخوردار است، استقبال از این کتاب در میان هم وطنان او بسیار زیاد بود.

دومی در رابطه با تدبیر امور خانواده و سومی تدبیر امور مملکت بود. روزنامه اعتماد یکشنبه هشتم آذر در گفت وگو با سیاوش جمادی مترجم و پژوهشگر آثار فلسفی، می نویسد: سیاوش جمادی، زاده بهمن ۱۳۳۰ تهران، مترجم و مولف آثار مهم فلسفی چون «هستی و زمان» شاهکار مارتین هایدگر از زبان آلمانی است. چون انسان حکیم به خاطر همان روحیه علمدوستی به «دانستن»های معمولی قانع نمیشود و هرچه پیش رود باز خود را طالب دانستن میداند، به همین خاطر میداند که چیزی نمیداند و به همین جهت هم متواضع و فروتن است و به دانستهها، به زعم خود، ناچیز دلخوش نمیکند و مغرور و متکبر نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید