او رایزنیهایش در ایران را «مثمرثمر

50)آذری، علاء الدین.تاریخ روابط ایران و چین.تهران:انتشارات امیر کبیر، 1367، ص 27 . 13)آذری، علاء الدین.”روابط ایران با کشور چین پیش از اسلام”، بررسیهای تاریخی، ص 194 . از سال ۱۹۵۶، حزب کمونیست چین به دلیل فقدان تجربه کافی در جریان رهبری اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب شد. به تبع آن مبارزه قدرت (انقلاب فرهنگی چین) در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در حزب کمونیست چین شروع شد. 23)گوتشمید.تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان.ترجمه کیکاوس جهانداری.چاپ دوم.تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356، ص 205 . تهران:موسسه روابط بینالمللی، 1356، ص 56 . 48)مسعودی، ابو الحسن علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر.ترجمه ابو القاسم پاینده.جلد اول چاپ دوم.تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356، ص 260؛و تشکری، عباس.ایران به روایت چین باستان، ص 65 . در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ واردات و صادرات چین به شرکای تجاری عمده در حال افزایش بوده است. البته ناگفته نماند مسئولین شهر شانگهای اهمیت زیادی برای ارائه خدمات به شهروندان خود قائل هستند و سرمایهگذاری در این خصوص را افزایش دادهاند ولی آنان معتقدند شانگهای در سالهای آینده در ارتباط با سالخوردگی جمعیت این کلان شهر با چالشهای بیشتری روبرو خواهد بود و در حال حاضر 22.5 درصد از جمعیت شانگهای سالمند هستند و از اول قرن 21 شمار افراد بالای 60 سال بیش از 10 درصد بوده است و یکی از راهکارهای به عمل آمده تشکیل بنیادی به همین منظور است که این بنیاد با چهار کمیته تخصصی خود تمام نیروهایش را برای کمک به افراد سالمند بکار گرفته است.

روبرو شدن با جمعیت در حال سالخوردگی، یک چالش مهم برای مدیران شهری تلقی شده است، که هماهنگ کردن توسعه اجتماعی با این چالش بسیار مهم است. سیاست ” تک فرزندی” با توسعه اقتصادی و شهرنشینی این کشور رشد جمعیت را نیز بسیار کاهش داده بود. دشمنی آمریکا با ملت ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد؛ اگرچه این مراحل بسیار شبیه به هم هستند. پدر ژو او را در جواني از کار کشاورزي بازگرفت و به مدرسه آموزش روحانيون بودايي فرستاد و روحاني شد و در اين سمت اطلاعات وسيعي از عدم رضايت مردم از دولت مغولي چين (سلسله يووان) بدست آورد. مردی با نام ” سو سون ” نخستین ساعت نجومی جهان را ساخت . در اوایل سال ۱۹۱۱ نیروهای انقلابی به رهبری سون یات سن بر امپراتوری منچو پیروز شدند. آنگاه ژاپنیها بر این سرزمین تاختند. دولت چین صراحتاً اعلام کرده است که اجرای راهبردی برای پاسخگویی به چالش پیر شدن جمعیت، یکی از اولویتهای برنامه پنجساله جدید این کشور -که بررسی آن بهتازگی در کنگره ملی خلق چین آغاز شده است- خواهد بود. نوزدهمین کنگره ملی و گزارش رئیس جمهوری شی مؤید مسیرهای سیاستی هستند که در ادامه آورده میشوند: تخصیص بازار محور، نقش برجسته قائل شدن برای مالکیت عمومی و تأکید قوی بر سیاست صنعتی، دانش و تکنولوژی به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر «مرحله نخست عصر جدید» (۲۰۳۵-۲۰۲۰) – یا همان مدرنیزاسیون اجتماعی.

وجود رقابت شدید بین میلیونها کشاورز و تجار کوچک بازار کشاورزی از مؤلفه های دیگر، رونق کشاورزی بود. در مثال کشوری مانند ایران، بازار همواره مسیر خود را در پیشگرفته و توانایی جلوگیری اتفاقات طبیعی وجود نداشته است (همانطور که در بحث تعیین تورم و نرخ دلار مشاهده کردهایم). از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. در نهایت سلسله مراتبی از اتفاقات از آگوست سال 1945 تا ژوئن سال 1950 منجر به شکل گیری نظام کنونی چین با رهبری حزب کمونیست گشت. اگرچه تحرک نیروی کار به کشاورزان اجازه می داد برای یافتن کار به مناطق شهری بروند، اما این کارگران مهاجر پروانه اقامت در شهرها را نداشتند و نمی توانستند خدماتی از قبیل مراقبت های بهداشتی و مدرسه برای فرزندانشان فراهم کنند.علاوه بر این، کشاورزان مجاز به فروش محصولات خود به تجار خصوصی نبودند. او مقاماتی را که با این کار مخالفت می کردند ، می کشت . ژو پس از شناخت مخالفان مي کوشيد که آنان را قانع کند تا دست از مخالفت بردارند.

«جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وی از وانگ یی وزیر امور خارجه چین برای تحقق آتشبس در اوکراین درخواست کمک کرده است. از جهت سیاسی نیز شراکت راهبردی با پکن دارای تأثیرات مثبتی است. همانطور که شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی توسعه زیرساخت های قرن بیستم جهان را رهبری کردند، شرکت های چینی نیز برای رهبری در قرن بیست و یکم رقابت می کنند. و اینکه چنین اتفاقی چه تاثیراتی بر رقابت قیمتی خواهد گذاشت. بر اساس سند ۲۵ ساله، چین در ازای خرید نفت ایران با تخفیفی مشخص موظف میشود تا رقمی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار را در حوزههای مختلف اقتصادی سرمایهگذاری کند. سپس شاهزادگان ايالت ها را عزل و زنداني و وحدت چين را بار ديگر تامين کرد. درصد بیشتری از تایوانی ها نسبت به قبل – 64 درصد – طرفدار استقلال هستند و تعداد کمی از تایوانی ها معتقدند که چارچوب “یک کشور، دو سیستم” می تواند کار کند، به ویژه در پی سرکوب در هنگ کنگ. 14)انصافپور، غلامرضا.تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از دوران ما قبل تاریخی تا پایان ساسانیان.چاپ دوم.تهران:نشر اندیشه، 1355، ص 256 .

دیدگاهتان را بنویسید