برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی

آن هم با نگاهی که ما به ابعاد ولایت داریم که بخشی از آن در تشکیل حکومت محقق میشود و با حکومت و عدالت، هدف رسالت محقق میشود و در پرتو ولایت و حکومت شکوفایی فرد و جامعه اتفاق میافتد .«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین» «ای پیامبرآن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملاً (به مردم) برسان و اگر نکنی، رسالت او را انجام ندادهای و خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم نگاه میدارد.

تحقیقات به خوبی نشان میدهند فرزندانی که به عنوان کودک باهوش شناخته میشوند و تواناییهای بالایی را از خود در زمان آموزش به نمایش میگذارند، از والدینی با انتظارات بهجا و استاندارد برخوردار بودهاند. 7. مگردرین کشور های جوانان ما خودشان خود کفا بوده و محیط انها را وادار ساخته که در پهلوی تحصیل باید حتما کار نمایند مصارف روزمره خود را نیزپیدا نمایند.و نطر به قوانین جاری این کشور ها برای جوانان بعد از سننین 18 سالگی برایشان نیز لیلیه و یا خانه جداگانه داده تا انها ازاد و تنها زندگی نمایند. به همین دلیل در روایت آمده که مراد از امت وسط امامان معصوم هستند که اولاً به همه کارها علم دارند.

در این مقاله به 10 نکتهی علمی و راهکار مفید برای تربیت و پرورش یک کودک باهوش و موفق اشاره شده است. 11 اطفال و نوجوانان ما در شرایط ارام و در جامعه ازاد تربیه گردیده و میگردند. بطور مثال :- با اطفال خورد سال خود یگان فکاهی های خنده دار و قصه های جالب وطنی را حکایت نمودند. 1. رفتن به مکاتب و مدارس عالی و یونیورستی و زندگی در لیلیه و نشست بر خواست با افراد و اشخاص وهمصنفی ها نو جوانان ما را کاملا به فرهنگ بیگانه نزدیک تر میسازد. روش تربیتی پسران به دلیل میل بیش تر آن ها به شیطنت و تمایل کم تری که به شرکت در اجتماع دارند با دختر ها متفاوت است.

در غیر ان اطفال و نو جوانان ما مطابق شرایط و محییط زیست ایکه زندگی مینمایند تربیت گردیده والدین از کنترول و مراقبت اطفال و نو جوانان شان در اینده عاجز مانده که اطفال به والیدین کم علاقه گردیده باعث درد سرو رنجش خاطردر بین خانواده ها میگردد. جوانان روز بروز خود را با فرهنگ جدید بوقت بسیار کم ازینکه خواست محیط بوده اماده و جذب جامعه جدید میگردند. موید همه چیز است که حتی گفتن”اف ” در جواب پدرومادر را جایز نمی دارد واعلام می کند فقط زمانی که فرمان آن ها بر خلاف فرمان خدا باشد از آن ها اطاعت نکنید وحتی در این موقع هم احترام آن ها را نگاه دارید.

زیرا یک نمونه عینی در این زمینه برای پسر است. از طرف دیگر، اصل با هدف نیز نمی تواند یکی باشد، چراکه ابزاری برای نیل به آن (هدف) قلمداد می گردد (هوشیار، ص12 و شکوهی، ص84). دانش تربیت همچنین سخن از امتیازات نوعی فراگیر نیز دارد. با رعایت و حفظ شئونات اسلامی سبب واکسینه شدن شخص در برابر مفاسد و زمینههای لغزش و خطا و در کل نوعی مصونیت را موجب میشود و همچنین آگاهی دادن به دیگران چرا که خیلی از والدین در تربیت کودک به بنبست رسیدهاند که این امر عواقب شومی برای خانواده و در نهایت جامعه به همراه دارد.

جوانان همیشه در هر کاری ایکه باشد دلایل و علت انرا جستجو مینمایند و در مورد سوالات خود را بنحوی ارایه مینمایند باید برایشان جواب قناعت بخش داده شود. دران مراسم بخاطر مساعدت با ان فامیل خود را در غم ان شریک دانسته هر نوع مساعدت اگر در تواند باشد دریغ نگردد. چنین کاری بنظر والیدین نه چندان خوش بوده بلکه با جوانان در فامیل در گیر گفت اوشنود های بی موجب شده که نتیجه مثبت به بار نیاورده نظم خانواده گی را هنوز در فامیل غیرمتوازن میسازد. والدین و مربیان اعتقاد به خدا، به مذهب و تعالیم آن را به گونه ای در کودک پدید آورند که روح مذهب در آنان به صورتی صحیح استوار گردد.

14 با جوانان همیشه در رابط به فرهنگ افغانی رسم و رواج های میهنی بشکل مقایسوی با کشورها و فرهنگ های بیگانه صحبت گردد. ب.- نوجوانان و جوانان ایکه تا اندازه ئئ در مورد فرهنگ و کلتور کشور و وطن محبوب شان اشنائئ دارند. اذان و اقامه که در بدو تولد در گوش نوزاد طنین انداز میشود، در واقع عصارهای از آموزههای دینی- الهی است که در ضمیر ناخودآگاه او تأثیر خواهد داشت؛ لذا بر انجام این کار بسیار تأکید شده است. بدین ترتیب، آنچه در فرجام و چشمانداز تربیت اسلامی قرار دارد، خداگونه شدن، آراسته گشتن به آرایههای خدا، رشد و کمال معنوی انسان و رسانیدن او به مقام قرب ربوبی و پرورش استعدادهای انسانی از رهگذر بندگی و اطاعت خداوند است.

روز های ملی و بین المللی ایکه در کشور ما بر گزار میگردد. در مراسم ملی وبر گزاری محافل ایکه از طرف هموطنان فرهنگ دوست ما در رابط به روز های ملی و بین المللی کشور ما بر گزار میگردد. یا اگر از طریق رادیو صدای بی بی سی بخش فارسی یا پشتو را برای اطفال که پروگرامهای با ارزش برای اطفال ما تهیه میگردد. که هم به اصطلاح لعل بدست اید و هم دل یار نرنجد و ما بتوانیم که نو جوانان و جوانان خود را از ین حالت نجات داده و بدور خود انها را منسجم و تحت تربیه خانواده گی خویش قرار داده باشیم.

6. اقارب مربوطه شان انها را به اصطلاح گوشمالی داده بعد ازرهنمائئ دو باره بخانه شان تسلیم مینمودند. و خود را به اصطلاح هم رنگ جامعه ازاد بیگانه سازند. والدین و بزرگسالان باید این موقعیت كودكان را به درستى درك كرده، با بردبارى بسیار خود را براى تحمل كردار نادرست آنان آماده سازند تا از امتحان بزرگ و سخت دوران كودكى فرزندان سربلند برون آیند. برای اطفال در قدم نخست ازینکه ما و شما همه بفضل خداوند مسلمان هستیم.اموختن کلمه مبارک نماز و روزه و پنج بنائئ مسلمانی و اداب سلام دادن – اداب راه رفتن – و اداب سخن گفتن- و اداب احترام داشتن به والدین و بزرگ سالان و حقوق و وظایف اطفال در مقابل دیگران از جمله وظایف اساسی والدین بوده در مقابل اطفال باید انجام داد.

در این جا تنها به نوع حرکت و انواع آن توجه داریم اما حوزه های مختلف حیات اخلاقی باید به تفکیک ملحوظ باشد تا حرکت به سوی آن در همه حوزه ها و به صورت جامع پدید اید. بر خورد نیک و روحیه مردم داری و اداب معاشرت هر چه بیشتر در حور توجه شان قرار گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حدود آزادی والدین در تربیت اطفال و اینکه چه اشخاصی مکلف به تربیت فرزندان هستند کلیک کنید . اشتراک و سهیم بودن والدین با اطفال در ان روزها حتمی و ضروری میباشد.

اگر مشکلی وجود دارد، آن را توصیف کنید، احساسات خود را ابراز کنید و از کودک خود دعوت کنید تا در مورد راه حل به شما کمک کند. در برنامه او وظایف کوچکی قرار دهید تا در کارهای خانه شما را همراهی کند. 20. چون جوانان مانند نهال تازه بوده به هر طرف اگر سوق شوند به همان طرف حرکت و رشد مینمایند.با جوانان و نو جوانان در فامیل مانند یک دوست ورفیق همراز باید دوستانه و صمیمانه برخورد نمود. 22. اگر والیدین با چنین دسپلین خود شان اماده نباشند حرف و نصایح عالمانه برای اطفال و نو جوانان بی تاثیر بوده به عوض اینکه فرزندان راه سالم را انتخاب نمایند روحیه نا مناسب و عمل نا شایسته والیدین را به چشم خویش مشاهده نموده همان قسم روحیه نامناسب را در اینده اختیار مینمایند.

که نو جوانان و جوانان شان در محیط جدید با فرهنگ و کلتور جدید ایکه اصلا هیچ تصور نمیگردید مواجه میگردند. اگر چنین کاری صورت نگیرد نو جوانان و جوانان ما در مقابل حرف ها و نصایح سودمند والیدین عقده مند گردیده درمقابل رهنمائئ و صحبت های مکرر والیدین بی تفاوت مانده معافیت حا صل مینمایند. همیشه در فامیل بخاطر اطفال خویش با زبان مادری اگر صحبت گردد. تا اینکه دیده شود که اطفال شان چنین بر داشت را در حافظ خویش گرفته یا چطور!

راه بیرون رفت ان در چه است! روی همین ملحوظ اطفال ونوجوانان همیشه پابند نظم خانواده گی بوده و کدام راه دیگری وجود نداشت. 18. جوانان ما باید در مورد همنشین و یا همصنفی خوب برای خود کسی را انتخاب نماید که ازهرنگاه مورد تائید و اعتبار و اخلاق نیکو بوده ومورد تائید دیگران نیز قرار داشته باشد همنشین خوب انسان راه در راه نیک ومستقیم سوق نموده و همنشین بد اطفال و جوانان را به بیراهه میکشاند. بخاطریکه یکتعداد از هموطنان افغانی خود را که در انجا جمع شده و با یکتعداد دید و باز دید و ملاقات نموده و اطفال با یک دیگر خود اشنائئ پیدا مینمایند.و مصروف سرگرمیهای محلی و افغانی شده از رسم و کلتور وطنی خویش تا اندازه ئئ با خبرمیگردند.

پس در خصوص پدر و مادرانی که فرزندان بدهکار دارند ، اگر به دنبال علت باشی بیشترین علت را باید در خود خانوادهها جستجو کرد. 19. برای جوانان و نوجوانان باید وظایف خانگی داده شود تا احساس مسولیت نموده با والیدین در امور مربوطه همکار خوب و نزدیک باشند.در مسایل عنعنه وی و مراسم شادی و خدا ناخواسته کدام غم که برای یکی از هموطنان ما پیش گردد. گرچه تا یک مدت برای والدین شان نهایت سخت تمام میشود.

2. یکتعداد از جوانان ما خود را با کلتور بیگانه ها همنوا ساخته مطابق انها لباس های خود را و سر و صورت خود را ترتیب و تنظیم نموده وقت و ناوقت در هر جاییکه خواسته باشند بدون در نظر داشت رضایت فامیل مطابق میل خود اقدام مینمایند.که یکتعداد از والیدین از چنین نوجوانان چندان خاطره خوش نداشته نظم خانواده گی شان تا یک مدت برهم میخورد. 3. ولی بعد از گذشت مدت کمی این جوانان دو باره بطرف فرهنگ اصلی و وطنی خویش بر میگردند. مسایل کلتور و فرهنگ افغانی تا حدودی بیاد شان باقیمانده. تا قناعت شان فراهم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید