تربیت کودک یک ساله – چگونه با کودک یک ساله رفتار کنیم؟

در اینجا به بحث اطفال بدسرپرست می رسید اینگونه اطفال را میتوان به دو دسته تقسیم کنیم اوّل اطفالی که یکی از والدین آنها دارای رفتار مناسب نیست و اطفالی که هم پدر و مادر دارای مشکل اخلاقی و رفتاری هستند ، با مراجعه به مراکز مشاوره درمانی و روانی یا روان درمانی میتواننو آموزش صحیح را در برخورد با این افراد بیاموزند حتی در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب میتوانند به دادگاه اطفال مراجعه کنند ، مشروط بر اینکه بدانند برخورد قانونی با فرزندان آن ها نتیجه ای مطلوب به دنبال خواهد داشت و این برخورد منجر به جری شدن طفل و انجلم عمد بدتر از قبل نمیشود.

۴- فرزندان خود را ببوسید. تفسیر المیزان ج 3، ص 606) پس با این نظارت عمومی، انگیزهای ایجاد میشود که مجتمع صالحی که علمی نافع و عملی صالح دارد، علم و تمدن خود را با تمام نیرو حفظ میکند. همچنین میتوان گفت تربیت بدنی علمی است منظم اصولی و تدریجی که به منظور تقویت کامل بدن بالا بردن عوامل جسمانی بارور نمودن استعدادها و پرورش صفات اخلاقی از سن کودکی تا پیری ادامه دارد. اعتقاد فرد مسلمان بر این است که کمال آدمی، در گرو سلوک و رفتار وی و عمل به تعهداتش نسبت به خود، جامعه و خداست. در این مرحله، ارزیابی کودک نسبت به زشتی و شومی یک عمل تنها بر مبنای «پیامدهای عینی» آن انجام میگیرد و نیت خیر و شر فاعل را در آن دخالت نمیدهد؛ مثلا، زمانی که کودک خردسالی میشنود پسرکی در حال کمک به مادر خود 15 فنجان شکسته است و کودک دیگری هنگامی که مادرش در خانه نبوده و میخواسته کلوچه بردارد، فنجانی از کنار دستش لغزیده و شکسته است، خواهد گفت: اولی کار بدتری کرده است؛ چون 15 فنجان شکسته است.

این کار باعث کاهش عزت نفس در کودک می شود و به احساس رنجش کودک منجر شود. یا وقتی کودک از راه عملی، در مورد اشیای عینی میتواند یاد بگیرد و به شناختی نایل شود، نتیجه یک آموزش صوری و منحصراً کلامی چیست؟ ۱۶- مربی خوب کسی است که خواسته های کودک را از راه های صحیح و با روش درست تعدیل کند. تربیت دینی، نشاندهنده راه و روشی است که در انتها، به هدف زندگی منجر میشود و هر دین و مذهبی این هدف را به نوعی متفاوت از دیگری ترسیم میکند. اجمالاً هدف از انواع ارزشیابی این است که ارزشیابی اغلب به عنوان مرحلة پایانی کار به حساب میآید و هدف از آن، کسب آگاهی از میزان موفقیت برنامهها، سیاستگذاریها و شناسایی خطاها و کمبودهای فرایند یاددهی ـ یادگیری است.

اما باید بدانید این کار تنها به پسرتان یاد می دهد که می تواند برای حل مشکلات خود از زدن استفاده کند، این کار به او ضربه زده و می تواند باعث شود فرزندتان از شما ترسیده شده و بیشتر مستعد پنهان کاری شود تا در نتیجه ی ان به دردسر نیفتد و کتک نخورد. چنین فردی بر این باور است که حیات انسان بُعدی ابدی و جاودانه دارد که اساس زندگی او را تشکیل میدهد و سعادت او در پرداختن به جنبة روحانی وجودش است. آنچه گفته آمد، همه از مبانی اندیشه انسان مداری برمی خیزد که به طور عام در قلمرو هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی قابل ردیابی و پیگیری و تجزیه و تحلیل است.

اگر در گذشته شخصیت ها در محیط کوچک خانواده شکل می گرفت و قابل کنترل و مهار بود و والدین نقش بسیار مهم و مستقیمی در تربیت فرزندان داشتند، امروز مراجع، عوامل و اولیای تربیتی و تعلیمی کاملا تغییر یافته است. ۱۴- تذکرات را با ملایمات بیان کنید تا سدی بین والدین و فرزندان نشود. توجه داشته باشید فرزندان آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند بلکه آن طوری که ما هستیم می شوند.

اینها مبادی اصلی فعالیتهای مربوط به فرایند یادگیری هستند؛ یعنی دیدگاه حاکم بر برنامهریزی درسی نباید به قول معروف بین «صفر و یک» محصور شود و دچار نوعی جزمگرایی شود، بلکه در فرایند یادگیری باید هم به ابعاد درونی فراگیران از قبیل احساسات و افکار، و هم بر ابعاد بیرونی مانند رفتار بیرونی دانشآموزان تأکید نماید. اما روشن است که در این کتاب از معنای عام تربیت، تربیت اخلاقی انسان یعنی ایجاد تغییرات پایدار اخلاقی در وجود او اراده شده است. البته نه فقط اهمیت شناختی این روشها مورد تردید واقع شده است، بلکه راههای سنتی رسیدن به نتایج مطلوب عاطفی یا مذهبی و اسراری ناشی از تجارب دینی نیز مورد پرسش است.

کانت سرانجام به این نتیجه میرسد که « اگر این قاعده بر اصل متکی باشد که در عقل قرار دارد مطلقا حکم میکند که :تو نباید دروغ بگویی ، موقعیت هر چه میخواهد باشد.چنین اصل هایی که باید کلی ، ثابت و کلی باشند ، نمیتوانند از تجربه ؛ بلکه باید از عقل محض برامده باشند. کهلبرگ هسته اصلی اخلاق را فضیلت «عدالت» میداند و معتقد است: فضیلت متعدد نیست، بلکه یکی بیشتر نیست و آن هم عدالت است. مثلاً اگر به واسطۀ تعلیم انبیا و تربیت علما و مربیان، مملکت انسانیت این انسان کذایی، که در اوّل ولادت با آن سه قوّه هماغوش بود و با ترقی و تکامل او آنها نیز ترقی و تکامل می کردند، در تحت تأثیر تربیت واقع شد، و کم کم تسلیم قوّۀ مربیۀ انبیا و اولیا، علیهم السلام، گردید، ممکن است چیزی بر او نگذرد جز آنکه قوّۀ کاملۀ انسانیه، که در او به طریق استعداد و قابلیت ودیعه گذاشته شده بود، فعلیت پیدا کند و ظهور نماید و تمام شئون و قوای مملکت برگردد به شأن انسانیت.

۲۹- شیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده زیادی عقل او در بزرگسالی است آن را سرکوب نکنید. پرسش عمده در این باب این است که ملاک اخلاقی بودن یک ویژگی چیست؟ فرانکل از حامیان اصلی این رویکرد است و معتقد است که دانشآموزان میباید قادر باشند برای نمونه درباره این سؤال که چرا نباید دزدی مجاز باشد، استدلال و تحلیل اخلاقی نمایند.(35) البته این رویکرد مورد توجه کومبز (Coombs)نیز واقع شده است. تربیت اخلاقی هم که یکی از ابعاد تربیت و یکی از وظایف اصلی نظام های آموزشی است، از این قاعده کلی مستثنا نیست و باید دارای هدف باشد.

۱۹- فرزند را راستگو تربیت کنید. ۱۷- ایمان را در کودکتان تقویت کنید. ۱۲- کودک را تحقیر نکنید. گاهی تنها گفتن نه با صدایی تند و خشن، برای وادار کردن کودک به تفکر دوباره در مورد کاری که انجام داده و تغییر رفتارش موثر خواهد بود. تاریخ دریافت: 25/4/1398 تاریخ تأیید: 12/4/1399 مقدمه مخاطرات پدید آمده در جوامع به دنبال اشتغال اطفال، محققان را بر آن داشته تا به ممنوعیت کلی اشتغال اطفال بپردازند و به دیگر جنبههای آن کمتر توجه کنند؛ با آنکه در فقه امامیه، در برخی موارد و بهگونهای کلی، اشتغال اطفال اجازه داده شده است، اما این مهم، ابعاد مثبت و منفی بسیاری دارد که باید بدانها توجه شود.

در مقابل، اخلاق سکولار که بر سود پرستی استوار است، بسیاری از رفتارهایی را که در اخلاق مذهبی مطرح میشود، به کناری مینهد و طبیعی است که نتیجة این تعلیم و تربیت، تهی شدن انسان از عواطف و احساسات بشر دوستانه و متعالی خواهد بود. ۲۸- از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب را به کودک القا کنید. امام صادق (ع) در اینباره میفرمایند: «کودک وقتی سن هفت سالگی را پشت سر گذاشت، دیگر جایز نیست زنها را ببوسد.» (29) اسلام از همان آغاز تولد دوران دوم کودکی، دستور میدهد که آثار بلوغ زودرس را باید در کودک از بین برد و لذا چنین دستوری را برای والدین ارائه نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید