جنگ اوکراین؛ سرِ ایران باز هم بیکلاه میماند؟

همچنین، هواپیماهای امریکایی ناوچه سبلان را، که هواپیماهای مهاجم امریکایی را هدف حمله قرار داده بود، بمباران کردند. واقعیت این است که جنگ اوکراین موقعیت بینالمللی و نه منطقهای ایران را ارتقا داده است. از سوی دیگر برخی رسانههای آمریکایی مانند وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شدهاند که دلیل اعزام این ناوگروه به خلیج فارس مطلع شدن آمریکاییها از قصد حمله ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه است. بدیهی است با این اقدامات نابجا و بحث انگیز مانند انکار هولوکاست و ادامۀ نابخردی ها در سیاست خارجی و جاه طلبی های یکجانبۀ جمهوری اسلامی نتیجه این شد که روسیه و چین قطعنامه ها را وتو نکردند و در فاصله سال های 2006 تا 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد شش قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. ز) تغییر موازنه، حملات پایانی عراق و پذیرش قطعنامه 598. عراقیها از فرصت درگیری امریکا با ایران در خلیجفارس استفاده کردند و با تشدید بمباران شهرها و نفتکشها، کوشیدند با تغییر موازنه جنگ بر روی زمین و تغییر راهبرد دفاعی به حمله، ابتکار عمل را در جنگ در دست بگیرند و با بازپسگیری مناطق تحت تصرف ایران شرایط لازم را برای پایان جنگ فراهم کنند (درودیان، 1380 ش الف ، ص 58). توان رزمی عراق، که در 1366 ش با خرید و تولید جنگافزارهای جدید و ترمیم سازماندهی نظامی افزایش یافته بود، در اوایل 1367 ش نمایان شد (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

این دادگاه همچنین دادخواست متقابل ایالات متحده مبنی بر خیانت ایران به پیمان فوق را رد کرد. رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق با دستور مستقیم آمریکا وغرب علیه مردم ایران از سلاح شیمیایی ساخت آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان استفاده کرده است / و مجامع حقوق بشری بیش از 30 سال است خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند. آمریکا ضد این نظام اسلامی است که میخواهد کشورش و مردمش آزاد و صاحب تصمیمگیریهای خود باشد و اجازه ندهد که ثروتهای آن به غارت برود. العالم: در هر حال جناب نصرالله شما فرمودید که در این خصوص موارد زیادی وجود دارد و میتوان آن را مطالعه کرد اما ما امروز در مورد ایران در بین دشمنی بسیار بزرگی صحبت میکنیم، در راس این دشمنیها ایالات متحده آمریکا قرار دارد و همانگونه که امام خمینی فرمود تمام مصیبتها ما از آمریکاست و رهبر انقلاب و تمامی مسئولین در ایران به گفته امام خمینی (ره) تاکید دارند، اما سوالم از شما این است که آیا این دشمنی آمریکا با ایران دشمنی با عقیده انقلاب نظام اسلامی است یا دشمنی است که ممکن است در یک روزی با تحقق منافع آمریکا پایان یابد؟ نیروهای ایران هر سه محور را بهکار گرفته بودند و شناسایی محور جدید و یافتن ابتکاری نو به زمان نیاز داشت و ازاینرو، سپاه ترجیح داد جبهه جدیدی بگشاید تا با بهدست آوردن زمان، در خلال آسیب رساندن به سازمان رزمی ارتش عراق به طرح جدیدی برسد (محسن رشید، ص 69). باوجود درک مشترک فرماندهان نظامی از بنبست جبهه جنوبی و لزوم جلوگیری از توقف جنگ، تغییر استراتژی عملیات از جنوب به شمال آسان نبود.

اگرچه باز هم بعید است که اروپاییها بخواهند به خاطر پیشرفت برنامه موشکی ایران در حمله احتمالی به این کشور با آمریکا همراه شوند، اما حتی در صورتی که این اتفاق هم بیفتد، قطعاً اجماع بینالمللی علیه ایران از طریق سازمان ملل شکل نخواهد گرفت، چراکه روسیه و چین به هیچ عنوان نسبت به برنامه موشکی ایران و ماهیت تدافعی آن با محور غربی-عربی همعقیده نیستند و اجازه نخواهند داد قطعنامهای مبنی بر آغاز جنگ علیه ایران به بهانه برنامه موشکی این کشور صادر شود. در این میان، اعلام آمادگی قرارگاه رمضان مبنی بر پیشبرد جنگ در جبهه شمال تا حدی راهگشای وضع موجود بود (اردستانی، 1379 ش، ص 315). در جبهه شمالی اهداف متعددی دنبال میشد که تأمین امنیت مرزها بخشی از آن بود. اما ایران می تواند موشک های بالستیک پیشرفته با برد بیشتر را در فواصل دورتری از مرز ساحلی خود مستقر کند تا شناسایی آن ها برای نیروهای آمریکایی دشوارتر شود. بعد از این درگیری گسترده، امریکا پروازهای تجسسی خود را بر فراز شهرهای جنوبی ایران از سرگرفت و ناو وینسنس را وارد خلیجفارس کرد. خلبانهای هوانیروز نیز با گشودن آتش سنگین بر روی دشمن زمینه فروپاشی مواضع آنها را فراهم ساختند. در شرایطی که خرمشهر و اهواز در آستانه اشغال بودند، امام خمینی(ره) در پیامی به نیروهای مسلح، بر تداوم مبارزه و مقاومت در برابر نیروهای عراقی تأکید کردند (رجوع کنید به ج 20، ص 245). با انتشار پیام امام، خطوط دفاعی جدید تشکیل گردید و از پیشروی نیروهای عراق جلوگیری شد و در بعد از ظهر همان روز، با توقف نیروهای عراقی، پادگان حمید از اشغال خارج شد (درودیان، 1380 ش الف ، ص 178). عراق با مشاهده بسیج عمومی در ایران و ناکامی نیروهای عراقی در برخی جبههها، پس از 24 ساعت رسماً دستور عقبنشینی از جبهههای جنوب را صادر کرد (خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشهای ویژه ، ش 125، 1 مرداد 1367، ص 9) و در 3 مرداد 1367، عقبنشینی از جبهههای میانی و غربی ایران را اعلام نمود (همان، ش 128، 4 مرداد 1367، ص 1). در حالیکه آخرین نیروهای عراقی از منطقه خارج میشدند، سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، به قصد رسیدن به تهران در 33 ساعت و سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، در 3 مرداد 1367، با 25 تیپ، حمله به شهرهای کرند و اسلامآباد را آغاز کردند.

سه لشکر پیاده، پنج لشکر مکانیزه و سه لشکر زرهی در این منطقه مستقر شدند و با شروع عملیات بهتدریج چند لشکر دیگر عراقی به منطقه اعزام شدند. آیتالله خامنهای چند روز بعد نیز ضمن اشاره به موضع جمهوری اسلامی که نفی تجاوزطلبی و تقبیح حوادثی است که علیه مردم اتفاق افتاده، در سخنانی با انتقاد از مواضع عدهای که میگویند “باید بهکمک صدام رفت”، فرمودند “ما هرگز بهنفع چپ، با راست دشمنی پیدا نمیکردیم؛ بهنفع راست هم با چپ دشمنی پیدا نمیکردیم. دو اردوگاه و دو جناحاند که بهخاطر اهداف غلط و غیرالهی و نامقدس ــ از نظر ما و از نظر همهٔ انسانهای واقعبین ــ با هم میجنگند. جمهوری اسلامی، هر دو جناح را رد میکند؛ چون در هر دو طرف، انگیزهها مادی است و به همین دلیل هم با یکدیگر تعارض پیدا کردهاند، آنها بهدلیل مادی بودن، با هم تعارض پیدا کردهاند، اینطور نیست که یکی الهی و یکی هم مادی است، جنگ اسلام و کفر نیست، این، موضع ملت ایران ماست”.

دیدگاهتان را بنویسید