جنگ ایران و آمریکا در خلیج فارس – ❤️ پست روزانه

دولت ایران ، به استناد مدارک موجود، شروع کننده جنگ ، گسترش دهنده آن به مواضع غیرنظامی (بمباران و موشک باران شهرها و حمله به کشتیهای تجاری و نفتکشها) و توسعه دامنه آن به خلیج فارس را عراق و بنابراین دفاع را حق مشروع خود می دانست (ملکی ، ص ۱۸۱؛ برای موارد دیگر نظر دولت ایران رجوع کنید به ولایتی ، ۱۳۸۰ ش ، ص ۲۴۸ـ ۲۴۹).دبیرکل سازمان ملل به استناد قطعنامه ۵۹۸، از طرفین درگیر خواست تا با قطع جنگ وارد روند مذاکره و عمل شوند. ۲. حق طلبی ایران اقتضا می کند به احمد مسعود کمک کند، اما این سوال مطرح است که آیا از پنجشیر به سلامت بیرون می آید؟ علی ربیعی مسئول اجرایی وقت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نیز در گفتوگویی با برنامه «دستخط»، به علاقه برخی اعضای شورایعالی امنیت ملی به جنگ اشاره میکند و میگوید “یک دیدگاه این بود که باید به افغانستان کمک کنیم و به نیروهای احمد شاه مسعود یا جاهای دیگر کمک کنیم که اینها بتوانند بازپسگیری کنند و لازمه این بود که بخشهای حمایتی در داخل خاک هم صورت گیرد ولی من یاد دارم که وقتی جمعبندیها رفت تصمیم بسیار هوشمندانهای بود که ابلاغ شد ما وارد این باتلاق نخواهیم شد. بله، من ساعت ۱ یا ۲ نصفشب بود، جمعبندی را امضا کردم و فرستادم و صبح زود سر کار آمدم، نماز خواندم و به سر کار رفتم. ۷ صبح نامه روی میز من بود، ظاهراً (ساعت) ۵ نوشته شده بود که «ما وارد این دام نمیشویم»”.

1- وقتی جنگ قره باغ در سال گذشته شروع شد (27 سپتامبر 2020) به راحتی قابل مشاهده بود که نه تنها وزارت امور خارجه و سفارت در باکو بلکه هیچ بخشی از “جامعه اطلاعاتی” ایران چه نظامی و یا غیر نظامی از آغاز این عملیات، وسعت و اهداف آن اطلاع و یا تصوری نداشت. پاکستان با توجه به تجربه تلخی که در جریان جنگ با هند در زمینه برخورداری از حمایتهای آمریکا داشت در این شرایط نیز به وعدههایی که از سوی این کشور داده میشد چندان خوشبین نبود. شکل گیری سازمان جدید در قالب اکو میتوانست موقعیت ایران را در سطح منطقهای افزایش داده و از مشکلات اعضا بکاهد . در این شرایط، آمریکا و کشورهای عرب منطقه و به ویژه عربستان سعودی، دولت پاکستان را تحت فشار قرار داده بودند تا این کشور با قطع روابطش با جمهوری اسلامی ایران، به حمایت از عراق بپردازد . آزادسازی خرمشهر، ایران را در موقعیت برتر قرارداد و عراق ، به ویژه شخص صدام حسین ، با دشواریهای جدّی روبه رو شد.

دبیرکل نیز تلویحاً به شکست مذاکرات اشاره و اعلام کرد که غلبه بر مشکلات و موانع موجود، جز با عزم جدّی دو طرف مذاکره میسر نخواهد شد (همان ، ص ۴۲۳ـ ۴۴۵).اما به رغم شکست مذاکرات ، در صحنه بین المللی ، صلح طلبی ایران در مقابل کارشکنیهای عراق آشکار شد. با موج پیشروی نیروهای نظامی ایران و عملیاتهای نظامی بزرگی که از سوی ایران صورت میگرفت شکست نظامی عراق دور از انتظار نبود. با حملات پیاپی عراق، سرانجام مقاومت مردمی خرمشهر درهم شکست و این شهر به تصرف نیروهای عراقی در آمد و در 24 مهر 1359، به دلیل پایداری و مقاومت سرسختانه مردم از شهر، خرمشهر، خونینشهر نام گرفت ( روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب 4، ص 41؛ انصاری و همکاران، ص 322ـ335،390). در واقع، با وجود تلاشها و مقاومتهای همهجانبه، عمدتاً به دلیل عدم آمادگی نیروهای نظامی نیروهای عراقی توانستند تمام مناطق مرزی، از نوسود تا فاو، به طول هزار کیلومتر و برخی از شهرها را محاصره و اشغال کنند (درودیان،1378 ش الف، ص53). تلاش برای پایان جنگ: سالهای پایانی جنگ عراق و ایران، مقطع حساسی برای امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس بود. ، موضوع به شورایعالی امنیت ملی رفت. آغاز شد و تا سوریه پیش رفت.

در نهایت موفق شد تا قلعه المغنع را تصرف کند و بسیاری از پیروان او را بکشد یا دستگیر کند. تشدید درگیریهای اخیر بین ایران و آمریکا، مسئله را پیچیدهتر کرده است. عملیات آخوندک (به انگلیسی: Operation Praying Mantis) حملهٔ نیروی دریایی آمریکا به دو سکوی نفتی ایران در اواخر جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ است که به تلافی برخورد یک مین دریایی رهاشده از کشتی مینگذار ایران اجر به ناوچهٔ آمریکایی ساموئل بی. صدام سال 1990 را برای استفاده از بمب اتم در منطقه جنوبی جنگ تعیین کرده بود. پهلوی اول همزمان با تحکیم پایههای دولت مدرن تلاشهای جدی برای بازپسگیری حقوق ایران در هیرمند آغاز کرد. این جنگ در وهله اول نظام بینالملل را وارد یک محیط امنیتی کرده است؛ غرب همانند دوران جنگ سرد به سیاست مهار و سد نفوذ روسیه رجعت کرده است و در این میانه تحریمهای بیسابقه علیه مسکو به نوعی دو پاره شدن جهان و دیوار برلین را در ابعاد جدید بازنمایی میکند. با توجه به تبلیغاتی که در این زمینه از سوی رسانههای منطقهای و غربی صورت میگرفت نخست وزیر پاکستان طی یک مصاحبه ضمن تأکید بر بیطرفی کشورش در جنگ ایران و عراق، ایفای نقش پاکستان در خلیج فارس در قبال دریافت تسهیلات از ایالات متحده را تکذیب کرد و اعلام کرد پاکستان به هیچ وجه در جنگ خلیج فارس دخالت نخواهد کرد.در این شرایط، علیرغم فشارهای موجود، دولت پاکستان تصمیم به حفظ و گسترش روابطش با جمهوری اسلامی ایران گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید