جنگ عراق با ایران

لذا، مردم افغانستان نگران هستند که ترکیه بخواهد همان سیاستهای غلط را در کشورشان به اجرا درآورد به طوری که آنها مقابله خود را با این کشور آغاز کرده و علاقه مند به تداوم این چنین سیاستهای استعماری نیستند. لذا، هم اکنون تنها امیدواری به هوشیاری طرفین است تا زمینه ای برای باقی ماندن تمام نیروها برای آینده افغانستان وجود داشته باشد. عملیات فتحالمبین در اولین روز سال 1361 موجب آزادسازی مناطق عملیاتی غرب شوش (رجوع کنید به ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس، ج 1، ص 193ـ207؛ اردستانی، 1379 ش، ص 25)، اسارت هفده هزار تن از نیروهای عراقی و انهدام اردوگاه آنها شد. لذا علت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به دلیل تنشی است که با مردم داشته اند و در این میان طالبان هم از تنش میان مردم و دولتی که به مواضع امریکایی نزدیک بود، سوء استفاده کرده است. هرچند مقامهای افغانستان تلاش میکنند این کشور از تاثیرات منفی تنش میان امریکا و ایران در امان بماند، اما تاثیرات اقتصادی این تنش در افغانستان مشهود است.

در میان کشورهای همسایه می توان گفت که کشوری که میتواند بیشترین همکاری را با افغانستان داشته و هم موجب سودآوری زیاد این کشور و هم بهره وری خود شود، جمهوری اسلامی ایران است که خود افغانستانی ها نیز به این موضوع واقف و آگاهند. ترکها در حال حاضر بیشتر در قالب کمکهای نظامی و کمک به طالبان وارد شده اند که همه کشورهای منطقه مخالف این سیاست هستند، چرا که اگر این رویکرد مشابه کمک به سوریه و جمهوری آذربایجان باشد، نشانگر این موضوع است که ترکیه در واقع با تروریستها همراه شد و سابقه بدی در پرونده سیاست خارجی این کشور نمایان گردید. در حال حاضر طرفین کم کم به این نتیجه می رسند که این جنگ داخلی به زیان آنها خواهد بود و این تنها نقطه امید مردم افغانستان است که دو طرف به این نتیجه برسند که ادامه جنگ یعنی وارد شدن زخم هایی تازه بر پیکر زخمی افغانستان و خرابی و ویرانگری بیشتر این کشور. ۱ مشابه دورههای گذشته است، اما محتوایش تفاوت زیادی دارد.در روزهای گذشته رسانهها از نهایی شدن توافق در جریان مذاکرات هستهای خبر دادهاند، اما گفته میشود ایران میخواهد برخی مسائل هستهای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی حل کند.رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیشب برای گفتوگو با مقامات ایرانی از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد.

این مسائل در حالی مطرح است که افغانها به بسیاری از کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر اعتماد ندارند و آشنایی و آگاهی از فرهنگ ایرانی توسط مردمان این کشور امتیاز بزرگی است که مسلما میتواند بر توسعه روابط دوجانبه نیز تاثیر گذار باشد. امریکاییها سعی کرده اند تا طی این بیست سال گذشته بازار افغانستان را سرشار از کالاهای مبتذل و غیر مورد اعتماد مردم کنند و در حقیقت، اقتصاد این کشور زیر ضربات سیاستهای امریکایی دچار آسیب های جدی شده به طوری که در تامین نیازهای خود به برخی از کالاهای غیر ایرانی وابستگی پیدا کرده است. زمانی که به گذشته این کشور نگاهی می افکنیم مشاهده می کنیم که در برهه ای از زمان به دلیل سیاستهای استعماری انگلیس و همچنین حمله شوروی در زمان دیگر دچار افت و عقب ماندگی اقتصادی شده و بعد خرابیهای گسترده ای را تجربه کرده است به طوری که در حدود چهل سال پیش مردم این کشور به ایران و پاکستان مهاجرت کرده اند در صورتی که این نیروهای کار می توانستند افغانستان را بسازند. جنگ عراق با ایران ، از مهم ترین جنگهای دوره معاصر در فاصله ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ش ، این جنگ در پی مجموعه ای از عوامل زمینه ساز و مناقشه های فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد.

«فرهنگ خواستن، توانستن و پیروزی» بعد از این بود که در حافظه ی مردم ایران بازیافت شد و انها باور کردند که می توانند به خواسته های مشروع خود برسند. با این که طالبان توانسته اند بخشهای زیادی از افغانستان را به دست بگیرند، اما بیشتر مراکز استانها در اختیار دولت است و بعضی از استانها دست به دست می شود و این مسئله نشان می دهد که هنوز طالبان قدرت حفظ استانهایی که اشغال کرده اند، ندارد. تعهد آمریکا به حفظ امنیت شرکای خود در خلیج (فارس) فراتر از تلاش های دیپلماتیک برای امضای توافق با ایران است. ترکیه جای ما را در بازار افغانستان تنگ نخواهد کرد چرا که ما جایگاه خود را حفظ کرده ایم. با توجه به اینکه طالبان مدعی است که ۹۰ درصد خاک افغانستان را در کنترل خود دارد به نظر می رسد طالبان در دولت آینده نقش مهم و اساسی را خواهد داشت. با توجه به اینکه پاکستان نیز نفوذ گسترده ای بر طالبان دارد. به نظر شما این موضوع چه آثاری بر روابط تجاری ایران و دولت آینده خواهد داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید