خاک چیست ؟

اگر شما کشاورز بودید، دوست نداشتید بیشتر مزرعه تان از خاک رس تشکیل شده باشد. خاک ، به موادی گفته می شود که متشکل از مواد معدنی ( سنگ ، شن ، رس ، ماسه و لجن و… ) و آلی (جانداران و گیاهان ) منبع اصلی تامین آب و مواد غذایی برای گیاه است که از تجزیه و تخریب سنگ ها به وجود می آید . ماده اصلی تشکیل دهنده آجر، رس است. مثلاً منشأ پیدایش یک خاک و نحوه تشکیل شدن آن تأثیر بسزایی بر ویژگی های آن میگذارد که ممکن است برای کارهای مهندسی مطلوب نباشد. این پیوند نحوه گرده افشانی در باغ، محصول دهی درخت و شکل رویش درخت را تحت تاثیر قرار می دهد. البته نحوه پیوند زنی درخت، زمان انجام این عمل و شکل گیاه اهمیت زیادی در انجام این پیوند دارد. پیوند از نظر زیستی به ایجاد یک زخم و بریدن کمی از شاخه درخت و اجبار در همزیستی دو درخت با یکدیگر منتهی می شود. در پیوند زنی میان پایه، عارضه های پیوندی برطرف می شود و زخم های ایجاد شده در ریشه، تنه و شاخه به خوبی ترمیم می گردد. گیاهان دو لپه ای در زمینه پیوند زدن درخت شانس بیشتری دارند و گیاهان تک لپه ای اگر موفق به جوش خوردن پیوندک و پایه شوند، این پیوند فقط یک سال عمر خواهد نمود.

جوش خوردن پایه و پیوندک تنها در صورتی امکان پذیر است که سلول های قسمت پیوند متناسب با یکدیگر رشد کنند. پیوند زدن درختان فقط به شکل تجربی قابل انجام است. قرن ۱۳ تا ۱۶ میلادی زمان علاقه مندی به پیوند زدن درخت بود. افراد زیادی این پیوند را مولد بذر و تکثیر می دانند و به همین دلیل به تاثیر گذاری متقابل بین آن ها معتقد هستند. این پایه ها شرایط رسیدن به گیاهان کوتاه قد و قوی را فراهم می کند. به همین خاطر باید دو قسمت تولید کننده(پایه و پیوندک) از دو درخت متفاوت انتخاب کنید. زمانی که نسج بین پایه و پیوندک ایجاد شد، یک طبقه از سلول های تولید کننده شکل گرفته و این طبقه به تشکیل آوندهای چوبی منتهی می شود. برای پیوندهای جوانه زمانی بین اواخر خرداد تا اواخر تابستان را انتخاب می کنند. باید از گیاه یک ساله انتخاب شود. پیوندک(قسمتی که برای پیوند مورد انتخاب واقع می شود) و پایه(گیاهی که بر روی آن پیوند واقع می شود) باید اتصال خوبی با یکدیگر برقرار کنند. هدف از پیوند زدن درخت میوه ایجاد تغییر مثبت در محصول دهی درختان میوه و بهبود کیفیت آن هاست.

برخی از گیاهان تصاویر این پست، البته درخت نیستند، اما تصاویر اعجابآوری را ایجاد کردهاند که آنها را در رده درختان این مطلب قرار دادیم. برخلاف آنچه همه تصور میکنند که این دریاچه مصنوعی و ساخته دست مهندسان است، قبلاً در این بخش، اراضی بسیار گودی وجود داشت که شاخهای از رودخانه کن جدا شده و به رودخانه لتمال کن که در مرز منطقه ۵ و ۲۲ قرار داشت، ریخته میشد، اما این رود همیشه جریان نداشت و در بهار، که رودخانه پر آب بود، شاخهای ایجاد میکرد و در زمینهای کشاورزی روان بود. اما در فضای باز تعداد زیادی درختان زینتی فضای سبز وجود دارد که بسته به شرایط آب و هوایی قابل کاشت و پرورش هستند. حیات وحش هنگام چه در خشکی و چه در دریا تنوع زیادی دارد و بسیار مشهور است. یعنی هر چه این دو گیاه ار نظر خانوادگی و ژنتیکی به یکدیگر شباهت داشته باشند، امکان موفقیت در پیوند درخت بالاتر می رود. چون از نظر ژنتیکی به یکدیگر شبیه می باشند. چون بافت یک درخت بسیار نرم بوده و بافت دیگری از نوع زبر و سخت می باشد.

این موضوع شکل گیری گیاهان جدید و انتقال آن ها به مکان های دورتر چون اروپا را فراهم کرد. در این موارد، معمولا از سازههای نگهبان برای تقویت سازه استفاده میشود. رودودندرون بیش از هزار گونه متنوع را در بر میگیرد. در علم باغبانی به قسمتی که نمو گیاه را در بر می گیرد، فروزیست یا پایه می گویند و قسمت هایی که نواحی هوایی گیاه پیوند داده شده را شکل می دهد، فرازیست یا پیوندک نامیده می شود. این پیوند به شرایط فیزیولوژیکی گیاه و وضعیت محیطی بستگی دارد. علاوه بر این اتصال، وضعیت زیستی دو گیاه نیز باید به یکدیگر شبیه باشد. این وضعیت تداعی کننده قسمت کامبیوم یک درخت معمولی است. مطابق این اصل، افزایش سرعت جریان با افزایش فشار استاتیک یا کاهش انرژی پتانسیل سیال رخ میدهد. به دلیل فضای خالی بین ذرات، میزان تراوش در خاک با دانهبندی بد بیشتر از خاک با دانهبندی خوب است. این موضوع برای پیوند زدن درختان اهمیت دارد و میزان عمر پیوند را افزایش می دهد. میزان فضای خالی موجود در خاک معمولا با کمیتهایی نظیر نسبت تخلخل و تخلخل نمایش داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید