خلاصه کاملی از جنگ ایران با عراق با تمام جزئیات

انقلاب اسلامی ایران آمد و ببینید ایران انقلابی چه کرد، باید ببینیم که موضع آمریکا چه بود، در کشوری که آمریکا بر آن تسلط داشت، ثروتها، نفت و گاز آن را به غارت میبرد و آن را هرگونه که میخواست اداره میکرد، سالها سعی کرد هویت عقیدتی و فرهنگی و فکری آن را تغییر دهد، غربی سازی که شاه و پدرش در تلاش برای آن بودند، میدانیم که شاه مزدور آمریکا بود و در خدمت اهداف آمریکا و صهیونیستها در منطقه اقدام می کرد، ژاندارم منطقه خلیج فارس بود و تمام کشور های منطقه خلیج فارس از او میترسیدند. سپس به عواملی چون برتری طلبی صدام، تهدید انقلاب ایران برای عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در بروز جنگ اشاره می کند. عراق نیز با تمرکز تبلیغاتش بر جوامع عرب ایرانی، در برابر تحرکات شیعیان واکنش نشان داد و با تبعید دسته جمعی، بازداشت و اعدام مستمر آن ها از جمله آیت الله محمدباقر صدر، حرکت شان را سرکوب کرد. عوامل مورد نظر همگی از جمله علل مهم بروز جنگ در طول قرون متمادی بوده و در ادبیات نظری منازعه های بین المللی نیز به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته اند.

تلاش برای دستیابی به قدرت و وجهه بیشتر، چشم امید به حمایت قدرتهای ثالث، محاسبات غلط یک طرف، ظهور یک ایدئولوژی انقلابی توسعه گرا و تأثیر آن بر ثبات سیاسی داخلی و خلأ قدرت ناشی از بی ثباتی سیاسی داخلی طرف دیگر، از جمله علل اصلی بروز جنگ هستند که بدان می پردازیم و ترس و نگرانی از احتمال بر هم خوردن توازن قوا در منطقه را به عنوان متغیر ثانویه این تحقیق بررسی می کنیم، متغیری که ارتباط نزدیکی با عوامل مذکور دارد و آنها را هرچه بیشتر تقویت می کند. در 17 سپتامبر، صدام اعلام کرد که ایران قرارداد 1975 الجزایر را نقض کرده است و عراق دیگر این معاهده را معتبر نمی داند، اما ایران بی درنگ این اقدام را محکوم کرد. شکست نظامی یک کشور می تواند تغییر حکومت یا وقوع انقلاب در آن کشور را در پی داشته باشد، در حالی که بی ثباتی سیاسی داخلی یک کشور ممکن است توان نظامی دولت حاکم بر آن کشور را به شدت تضعیف کند و توازن قوای منطقه ای یا قاره ای را تغییر دهد.

با توقف عملیات نظامی ، مقدمات آتش بس بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آمد و در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ به طور رسمی آتش بس میان دو کشور در جبهه های جنگ برقرار شد و جنگ پس از هشت سال به پایان رسید (درودیان ، ۱۳۸۰ ش الف ، ص ۲۱۲). هدف وی از این پیشنهادها حل و فصل جامع مشکلات در چارچوپ قطعنامه 598 بود؛ شامل عقبنشینی نیروها و آزادی و استرداد کامل اسرای جنگی طی دو ماه پس از انعقاد توافقنامه جامع، با این شرط که ایران حاکمیت کامل عراق بر اروندرود را در ازای حق کشتیرانی تا خط تالوگ یا داوری بپذیرد. سنّی بودند ، این حکومت را بر آن داشت تا حرکت های شیعی در شهرهای مقدس این کشور را سرکوب کند. شاید در آن زمان جزایر سهگانه اهمیت استراتژیک و اقتصادی خیلی زیادی نداشت البته نفت و خاک سرخ وجود داشت اما خیلی محدود بود و بیشتر در ابوموسی بود.

اگر نفت ایران به بازارهای جهانی برگردد، میتواند قیمتها را تا ۱۰ درصد بشکند». با این حال، عراقی ها در 22 سپتامبر با آغاز حملات هوایی به پایگاه های هوایی ایران، از جمله پایگاه هوایی تهران، تهاجم زمینی گسترده یی را به استان نفت خیز خوزستان آغاز کردند. بدین­ترتیب، ضعف ساختاری حاکمیت قاجار در مواجهه با روسیه، ناآگاهی شاه و برخی وزیران او از ظرایف کار دیپلماسی، و وابستگی زیاد دولت به انگستان، زمینة یک شکست سیاسی دامنهدار از روسیه را در این مقطع تاریخی فراهم کرد. امام خمینی (ره) در ۲۹ تیر همان سال پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را به اطلاع مردم رساندند. نه ماه و نیم، فاصله زمانی قطعنامه مزبور با قطعنامه پیشین، نشانه آن است که شورای امنیت، جنگ عراق با ایران را به عنوان یک موضوع جدی پیگیری میکرده و به ویژه هنگامی که بیم تشدید و گسترش جنگ میرفته، مبادرت به تصویب و صدور قطعنامه جدید نموده است (هدایتی خمینی، ص 143ـ 144). به اعتقاد ایران، از نقاط ضعف قطعنامه 598، بند سوم قسمت مقدماتی آن بود که از شروع و ادامه طولانی منازعه توأماً ابراز تأسف شده بود. از دهه ی 1960 به بعد، ایران و عراق در برخی زمینه ها از جمله حمایت متقابل از حرکت های براندازانه ی مخالفان یکدیگر و کشمکش های منطقه یی مشکلاتی جدی با هم داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید