راهنمای سفر + جاهای دیدنی و عکس – کجارو

دریاچه عروس یا حلیمه جان کجاست؟ بسته به ترافیک آزادراه قزوین-رشت، مسافت 287 کیلومتری و سرعت ایمن و مجاز، بین 3 تا 4 ساعت رانندگی برای رسیدن به دریاچه عروس از تهران، نیاز است. در دل این روستا علاوه بر پوشش جنگلی زیبا و شالیزارها، دریاچه عروس را پیدا خواهید کرد. در این روش، میکروپایل بهعنوان یک عضو باربر اضافهشده و علاوه برافزایش مقاومت خاک، با تزریق دوغاب سیمان خصوصیات مکانیکی خاک را اصلاح میکند. علاوه بر عوامل طبیعی مانند برف، باد، آب، یخچال ها و گیاهان، انسان ها تاثیر بسیار زیادی در فرسایش می گذارند. این روش مزایا و معایبی دارد که از مزایای آن میتوان افزایش ظرفیت باربری خاک، کاهش تغییر شکل، پایدارسازی شیب ها و ترانشه ها و شیروانیها، امکان اصلاح طرح در طی اجرا، همزمانی عملیات خاکبرداری و پایدارسازی را نام برد. در این روش شمع گذاری ابتدا حفاری صورت گرفته و سپس بتنریزی میشود. فاصله بین حد خمیری و حد مایه با عنوان «شاخص خمیری» (Plasticity Index) شناخته میشود. • تغییرات حجمی انبساطی و انقباضی خاک در حد معقولی باشد که مشکلی برای سازه ایجاد نکند.

جهت انجام این روش، ابتدا خاک پروژه را باید بهجای دیگری که مشکل زیستمحیطی ایجاد نکند، با رعایت مقررات، دپو کنیم و خاک مناسب را جایگزین کنیم. • محل موردنظر جهت اجرای پروژه مشکل خاصی نداشته باشد. مهمترین مشکل این زمین ها، انباشتن مصالح بدون درنظرگرفتن تمهیداتی جهت تجزیه و تحکیم زبالههاست. در این روش، درزها و شکاف ها در سنگ و فضاهای خالی در خاک ها با دوغاب با حداقل فشار و بدون برهم زدن ساختار خاک یا سنگ پر میکنند. باد به عنوان یک نیروی بزرگ زمین شناسی موجب فرسایش خاک نه از طریق حرکت دادن صخره ها بلکه از راه جابه جایی ذرات شن و ماسه در مناطق خشک و نیمه خشک باعث فرسایش زمین و خاک می شود. باید راه افتاد … البته باید افزایش رطوبت نداشته باشند. بهسازی خاک به روش تراکم سطحی به این صورت است که ابتدا لایهها در ضخامت خود ریخته شده و تحت رطوبت بهینه قرار میگیرند. شکل گیری بافت خاک تحت تأثیر عوامل خارجی مانند دما، باد، بارندگی، رطوبت و نور خورشید است. قطع درختان در مسیرهای فرسایش، جاده سازی، با مصرف بی رویه آب مانند ایجاد سدها و … معمولاً در این روش از مواد غیرآلی مانند آهک و سیمان و موادآلی مانند رزین ها، پلیاسترها و قیر بهعنوان مواد افزودنی استفاده میشوند.

جدول زیر، حروف مورد استفاده برای نمایش نوع خاک را نشان میدهد. اردلان با زیرکی، فیلم صحرا در کلینیک را از سعید گرفته و به ارشد نشان می دهد. از مهمترین منابعی که در زمین وجود دارد خاک می باشد که با اطلاعاتی که از مشاهدات میدانی، آمار دستگاه های هواشناسی و نقشه های جغرافیایی به دست آمده نشان می دهد که در هر سال در کره ی زمین بیش از ۷۵ میلیارد تن خاک، دچار فرسایش می شوند. به عبارتی دیگر مثل بهمن قسمتی از کوه حرکت کرده در قسمت های زیرین روی هم جمع می شود. در اغلب موارد، فرآیند تحکیم با تراکم اشتباه گرفته میشود. این روش احتراقی نامیده میشود. بهسازی خاک به روش تزریق جهت افزایش ظرفیت باربری خاک، افزایش مقاومت بارگذاری جانبی شمع ها، جلوگیری از نشت آب و نشست در سازه به کار میرود. این روش، پرهزینه بوده و در مواقع خاص به کار میرود. میکروپایل دارای قطر کوچکی کمتر از 30 سانتیمتر بوده که جهت انتقال بارهای استاتیکی و دینامیکی به لایههای زیرین خاک به کار میرود. در هنگامیکه با کمبود ظرفیت باربری خاک مواجه باشیم، باید نیرو را به سطوح پایینتر خاک انتقال دهیم؛ زیرا در سطوح زیرین، تراکم و اصطکاک بیشتر باعث میشود که مقاومت خاک بیشتر باشد.

در این فرآیند سطح خاک دچار فرسودگی و نابودی شده و سپس توسط عوامل طبیعی چون باد یا آب جابه جا می شود و از یک منطقه به منطقه ای دیگر انتقال می یابد. این مسئله در سازههایی آببند (نظیر سد)، اهمیت بالایی خواهد داشت. ساختوساز روی این نوع بستر، مشکلاتی نظیر ضعف باربری، تغییرات حجم و ناپایداری داخلی پس از بارگذاری را در پی خواهد داشت. البته در خاکهای کاملا خشک، وزن حجمی به راحتی و با اندازهگیری وزن حجم مشخصی از خاک به دست میآید. درنتیجه، این نوع خاک با جذب آب، دچار تورم و انبساط شده و با از دست دادن آب منقبض میشود. اگر می خواهید درباره خاک مطالعه می کنید، مفید است که بیلی را در دست بگیرید و سوراخی نسبتاً بزرگی را در آن ایجاد کنید. در این نوع خاک ها برای ایجاد تعادل ، باید کشاورزان در زمین های خود از کود های اسیدی استفاده کنند . به تخریب خاک که از طریق جابه جایی لایه های بالایی صورت می گیرد و می تواند روند آرام یا سریعی داشته باشد فرسایش خاک می گویند. آبی که در حال حرکت باشد عامل مهمی در فرسایش می باشد. تجمع خاک در زیر بوته ها و گودال ها از نشانه های دیگر این فرسایش می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید