رنه دکارت کیست و فلسفه دکارت چیست ؟

هر ۱۴ دقیقه یک نفر مورد تجاوز به عنف قرار می گیرد و هر ساله ده ها هزار کودک در اروپا مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده های دیگر قرار می گیرند. این وظیفه از ناحیه مرد بر او تحمیل نشده است و چیزى نیست که با حیثیت و کرامت او منافات داشته باشد و تجاوز به حقوق طبیعى او که خداوند برایش خلق کرده است، نیست. یعنی هر لاانسانی لاناطق است و هر لاناطقی لاانسان است.

افکار بیهوده در دل نیاید، ولو اینکه افکار بیهوده و گناه هم نباشد، و انسان بتواند در ماه مبارک رمضان فکری جز خدا نداشته باشد و ذکری جز خدا نداشته باشد و یادی جز خدا نداشته باشد، آنگاه هم روزه عوام یعنی روزه فقهی و مرجع تقلید را گرفته و هم روزه علمای علم اخلاق را گرفته یعنی روزه متقین را و هم روزه عرفانی گرفته است و این مهم است.

در این شرایط، حتی اگر نیازهای مادی شما برآورده شوند، از درون احساس خلأ خواهید کرد، اين خلأ بهاجبار با باورها، مواد مخدر یا سرگرمیهای دیگر پر ميشود. راه چهارم پیدا کردن فلسفه زندگی خود این است که شما در موقعیت ویژهای قرار ندارید. 3- طرح مقدماتی مقاله سپس به تحلیل تعداد زیادی از آرای فرعی مرتبط با موضوع می پردازد و در انجام این کار از فلسفه یاری می گیرد تا آگاهی از موضوعات عملی با اهمیت را افزایش دهد.

طرح مقدماتی مقاله به سادگی و ناآگاهانه از تحلیل و ابهام زدایی فلسفی آغاز کرده، به را های عملی و ابزارها می رسد و دوباره باز می گردد. یک نمونه خوب عبارت است از طرح مقدماتی مقاله ای درباره توافق آگاهانه در سال 1989 که توسط گروه تحقیق انجمن بهداشت زلاندنو انتشار یافت. شاید این امر تا حدی معلول رشد و پیشرفت علم در قرن بیستم باشد که چه بسا حاصل احساسات ناشناخته تهدید عقلانی در زوایای پنهان قلوب تنی چند از فلاسفه حرفه ای بوده است. هنوز بیشتر تفکر قرن متاثر از هیوم است و کم نیستند فیلسوفان معاصری که آگاهانه یا ناآگاهانه شکاکیت هیوم درباره علیت را پذیرفته اند.

این کار جبهه حقّ است؛ همین است که مجاهدت را ایجاب میکند. مهم تر از این که اغلب چنین بوده است که گروه های تاسیس شده توسط حکومت برای بررسی موضوعات اخلاقی با تکالیف و پرسش های محالی روبرو می شوند. هر از گاهی فلاسفه وسوسه می شوند مجموعه هایی برای قانون گذاران فراهم کنند تا مربوط به تدوین دستورالعمل ها در قلمروهایی باشند که شامل موضوعات اخلاقی هستند. اساساً نمی توان درباره تاثیر گسترده قوانین اخلاقی بنیادی بیان شده در عهد عتیق تردید داشت و هم چنین نمی توان درباره نفوذ چشم گیر شخصیت و تعلیمات عیسی، که آن قوانین اخلاقی را اغلب به وسیله حکایات تفسیر کرده و توضیح داده تردید کرد.

نمی توان مدعی شد که مشارکت فلسفی همیشه طراز اول بوده است، زیرا فیلسوفان هیچ گاه عاری از ابهام و غموض نیستند و گاهی اوقات پیش داوری های اجتماعی و نگرش های روان شناختی، به ویژه نگرش های شکاکانه فلسفی دارند که می توان به واسطه فهم عرفی به آنها پی برد. هیچ وقت؛ چرا که مجالی پیدا نمی کند تا بخواهد به ارزش های واقعی خود و انسانیت خود بیندیشد. فیلسوفان ضرورتاً در ارزیابی نتایج عملی شایسته تر نیستند، هم چنین ضرورتاً در حکم به این محرمات بنیادی ما چه چیزهایی باید باشد از هیچ کس دیگری بهتر نمی باشند.

هیچ روزهداری نیست که بر عدهای در حال غذا خوردن وارد شود، مگر اینکه اندامهایش تسبیح گویند و فرشتگان بر او درود فرستند و درود فرشتگان آمرزش خواهی است». یکی از دوستان که امروز از اساتید فلسفه هستند یکی دو بار دیر رسیده بودند و من به چشم خودم دیدم که صندلی را پشت در گذاشته بود و از پشت در به درس مرحوم دکتر حائری گوش میکرد. کسانی که در کشورهای انگلیسی از اصول آزادی مطبوعات و آزادی بیان دفاع می کنند، غالباً دیر یا زود به آزاء جان استوارت میل اشاره می کنند. اگر احساس ميكنيد والدين شما در مقابل خواستهی شما عصبانی و ناراحت ميشوند، همین امر میتواند نیرویی باشد که شمارا وارد حرفهای نامرتبط کند.

شما باید اجازه دهید جوهره مرگ و زندگی شمارا هدایت کند. شما مى توانید با مراجعه به کتاب خانه ، دوستان و… «بررسى ما با دو چیز ارتباط دارد: عدالت به معناى مطلق و عدالت در درون جامعه. حتی جسارتاً در کنار این کار، خود دروس هم پژوهشمحور است. فرآيند پیمودن مسیر همیشه پر از چالش و دلخوشی است و بازگشت شما به مسیر اصلی بیشک به شما قدرت تحلیل میبخشد. شما موظف هستيد تکلیف خود را بیابید، این کار به شما کمک میکند که در ابهام نباشید و از گذشتهای که غیر قابل بازگشت است رهایی یابید. به گزارش«شیعه نیوز»، با فرا رسیدن نهمین ماه از تقویم اسلامی، ماهی که در آن قرآن کریم بر پیامبر اسلام، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) نازل شد، امت مسلمان به روزهداری مبادرت میورزند.

زمانی که حضرت محمد (ص) در خطبه شعبانیه از ماه رمضان و فضیلتهای آن میگفتند امام علی (ع) پرسیدند: بهترین اعمال در این ماه چیست؟ قرن نمیگذرد. بسیاری بر این باورند كه نخستین جوانههای آن در سال 1903 میلادی، با انتشار كتاب مبانی اخلاق جورج ادوارد مور زده شد. یعنی این که چگونه نظام فلسفی بسازیم، چچگونه به تحقیق درباره طبیعت و جامعه بپردازیم، چگونه علم تاسیس کنیم و خلاصه چگونه بیندیشیم. دكتر مهري سويزی: حجاب يعني خيابان ادامه اتاق خواب نيست بلكه جاي كار و تلاش و ترقي جامعه است. و معارف اسلامی، همچون اعتقادات و مسائل فقهی، دربارة اخلاق، و مسائل و مباحث علمی و فلسفی پیرامون آن، كار چندان زیادی صورت نگرفته است.

برخي از مسائل آن عبارتنداز -ماده (تن) و ذهن چه رابطهاي با هم دارند؟ ظاهراً در آن زمان انتقاد گلنر در گوش کسی فرو نرفت اما اخیرا فلاسفه تحلیل به سوالات مهم مابعدالطبیعی روی نمودند و کسانی که درباره مسائل واقعی زندگی اندیشیده و قلم می زنند کم نیستند. این تئوری در زبان لاتین به صورت Cogito ،ergo sum شناخته شده است. این مقاله نمونه ای از زندگی واقعی است درباره این که چگونه می توان از فلسفه در تصمیم گیری های اجتماعی ای که بیشتر مردم را تحت تاثیر قرار می دهند به طور مفیدی استفاده کرد. در طول نیمه های نخست قرن بیستن روی هم رفته فلاسفه نسبت به موضوع پژوهش شان بیشتر دیدگاه تنگ و محدودی را برگزیدند.

در سال 1959 نارضایی قابل توجهی نسبت به دیدگاه تنگ و محدود در کتاب منفی ارنست گلنر به نام کلمات و اشیا بیان شد. در مقاله بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران (فاضلیان، 1389) فقط ارتباط امنیت اجتماعی فرد با حجاب وی بهصورت آماری بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که رابطه معناداری بین نوع حجاب زن و امنیت اجتماعی و تهدیدات وارده به آنها وجود دارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حکومتی فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است. یا از مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است؟

توافق آگاهانه اعتماد میان حرفه پزشکی و مشتریانش را افزایش می دهد، مردم را از معالجه غیرضروری و تشریفات پزشکی زاید رها می سازد، با بالا بردن امکان اینکه بیمارات بر موفقیت آمیز بودن نتیجه معالجه تاثیر می گذارد و تضمین می دهد که بیماران با زور و دوز و کلک وادار به مشارکت در پروژه های آزمایشگاهی سودآور تجاری نمی شوند. این که مردم و حکومت های آنها بیشتر اوقات از این معیارها منحرف می شوند بدین معنی نیست که درستی خود معیارها از لحاظ نظری مورد قبول نمی باشد. این توافق مربوط می شود به استقلال افراد، حق افراد برای تصمیم گیری درباره اعمالی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، به طرقی که با اهداف و ارزش های خاص آنها هم سو باشند، حق آنها برای آزادی و مصونیت از مداخله بی جای دیگران.

پافشاری در امری، شمارا به مقام یا ورود به جمعی خاص نمیرساند. شما برای پيشرفت بايد مسیری مستقل از خواستههای پدر و مادرتان در پیش بگیرید و شخصیت خاص خود را پیریزی کنید. در این جا بیش از هرکسی دیگر می توانیم به ارسطو بپردازیم، زیرا او بی چون و چرا تاثیر گذارترین معلم حرفه ای فلسفه در تاریخ است. در مسیحیت، ازدواج نشانهی محبت خداوند به بشریت است و به وسیلهی این عمل، زن ومرد اتحادی مقدس و غیر قابل انفصال بر قرار میکنند. پیتر سینگر استرالیایی در دهه 1970 اثری به نام آزادی حیوان منتشرکرد و در آن به دفاع از حقوق حیوانات پرداخت .

«وَ غُضُّوا عَمَّا لَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ أَبْصَارَکُمْ»؛ و چشمهای خود را از هر حرامی بپوشانید «وَ عَمَّا لَا یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِ أَسْمَاعَکُ»؛ و گوش خود را از آنچه شنیدنش حرام و ممنوع است، حفاظت کن «وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکُمْ»؛ و از هرگونه و لغزشیای توبه کن و به سوی خدا بازگرد. فایدروس خطابۀ خود را ادامه داد و گفت: اروس پیش از همۀ خدایان آفریده شد و او خدایی است که برای آدمیان سرچشمۀ والاترین نعمتهاست! شاید این اولین کتاب فلسفی در تاریخ جهان است که دارای تصاویری از کشتارگاه ها است، سوای تعدادی دستور پخن بدون گوشت.

آيا خواسته زن را لحاظ اقتصادي در خدمت مرد قرار دهد؟ اگر این مانع مسیر شمارا سد کرد، باید آن را کنار بزنید و مسیرتان را باز کنید. سپس با جديت با نیروهایی که شمارا از مسیرتان منحرف میکنند و نیاز به توجه و تأييد، شمارا به انحراف میکشاند به مخالفت برخيزيد. در قرن 13 توماس آکوئیناس اقدام به تطبیق آثار مفقوده تازه کشف شده ارسطو با الاهیات مسیحی کرد. ـ آیا احکام ازدواج در این دو دین بررسی میشود؟ انسان با دست یابی به فهمی بهتر از این چنین مفاهیم انتزاعی می تواند فهم و دانش خود را از زندگی و امکانات زندگی افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید