سیاست (فقه) – ویکی فقه

موضوعات سیاست عمومی مورد توجه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی شامل: سیاست اقتصادی، سیاست آموزش عمومی و عالی، سیاست علم، فناوری و نوآوری، سیاست صنعتی، سیاست رفاه، عدالت اجتماعی، فقر زدایی و سلامت، سیاست اجتماعی و فرهنگ، سیاست فضای مجازی و تحول دیجیتال، سیاست محیط زیست، دیپلماسی در سیاستگذاری میباشد. ۴. سیاستگذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان هنرهای نمایشی، موسیقی و تجسمی. یافته­ ها نشان می­دهند که حمایت از صنعت و تولید داخلی، تقویت نقش نیروی انسانی متخصص، انجام تحقیق و توسعه مشترک، تدوین قوانین و مقررات مناسب، فرهنگ خودباوری، تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی، ارتقاء سطح یادگیری به شیوه رسمی، تقویت نقش مالکیت و تقویت نقش مراکز تحقیقاتی دراینرابطه بایستی مدنظر قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد که بخش آهنسازی به ­دلیل وابستگی فرایند آن به منابع گازی توانسته است نسبت به بخشهای دیگر در مسیر توسعه بهتری قرار گیرد. همچنین برخی از موارد نیازمند اخذ مجوزهای قانونی است که نیازمند توضیح و تشریح موارد فنی و تکنولوژیک است که در این حوزه نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. ۴. نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی از نظر حقوقی و قانونی و مشارکت در تهیه و تنظیم فرمها و دستورالعملهای حقوقی. شرکتهایی که در طرح نوآفرین در خواست حمایت دارند باید در سامانه مترکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخصات خود را ثبت کرده باشند و همچنینطرح نوآفرین توسط وزارت ارتباطات برای حمایت های قانونی و تسهیل فعالیت استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا تهیه و در هیات دولت به تصویب رسید.

شرکتهایی که در طرح نوآفرین در خواست حمایت دارند باید در سامانه مترکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخصات خود را ثبت کرده باشند و همچنین موسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند. بر اساس طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد و البته سرمایه حداکثری ۲۵۰ میلیون تومانی و درآمد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومانی در سال داشته باشد شامل حمایت می شود. این پارادوکس است که بی توجهی و ناچیز انگاری ایران بوسیله اروپاییان با این دیدِ تقریباً ناخودآگاه همراه است که ایران در گذشته رقیب غرب بوده و این درک که چالش ایران نسبت به دنیای کهن غرب، تنها چالش قدرتی زورمدار نبوده بلکه، چالش فرهنگ و سیاستی بسیار پیشرفته نیز بوده است. نکته بسیار مهم، نقش نهادهای سیاست گذار و تسهیلگر ملی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ویژه در مورد قرار دادهای متوسط و بزرگ انتقال فناوری است.

اگرچه عدم پشتیبانی مالی مناسب را نمیتوان علت اصلی عدم ارتقاء دانشگاههای فعلی به دانشگاه نسل سوم دانست ولی میتوان ادعا کرد که تأمین منابع لازم در یک سازوکار مناسب، نقش بهسزایی در شکلگیری این جریان در سطح ملی خواهد داشت. در صورتی که کشورهایی از قبیل کرهجنوبی و چین توانسته­اند، از این مرحله گذرکرده و صنایع خود را به رشد قابل توجهی برسانند و هماکنون در برخی صنایع نقش پیشرو را ایفا نمایند و بازار بسیاری از کشورها را تسخیر کنند. در ایران نیز، اگرچه در مقاطعی، از یکسو دولتها، آرمانهای آزادی خواهان را پاس داشته و آزادی خواهان اهداف سیاستمداران را موردتوجه قرار دادهاند، اما واقعیت آن است که بخشهای زیادی از تاریخ تحولات سیاسی در ایران، نشاندهنده تعامل منفی بین این دو گروه از فعالان عرصه سیاسی بوده است. رئیس پارک علم و فناوری همدان در جلسه با مدیر عامل گروه صنعتی سحر: برای راه اندازی پردیس علم و فناوری در اقلیم کردستان عراق از صنایع خوش نام و تجربه دار در اقلیم کردستان عراق کمک می گیریم . پس از انجام بسته کامل آموزشی پرسنل داخلی و همچنین یاری گرفتن از مشاوران خارجی و انتقال دهنده فناوری، تجهیزات به نحو مناسب نصب و آماده راه اندازی می شود.

پس از انجام مذاکرات اولیه و دریافت پیشنهادات تامین کنندگان و با توجه به ویژگی های فناوری و تامین کنندگان آنها در این مرحله نسبت به انتخاب نهایی تامین کننده و نوع فناوری اقدام خواهد شد. نشریه فناوری آموزش آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده­ حاصل از پژوهش­های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و اخذ پذیرش به چاپ می رساند. ۱۷. بررسی اثربخشی فعالیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن در حوزه مطبوعات و تبلیغات ایران و جهان. ۷. بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان، در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی سازمان حراست کل کشور. ۷. نظارت بر فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، هنری فِرَق، مذاهب و اقلیتهای دینی در کشور با همکاری دستگاههای ذیربط، همچنین تدوین ضوابط هدایتی و حمایتی لازم در این خصوص.

دیدگاهتان را بنویسید