سیاست – ویکیگفتاورد

و ما این را به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم(۱۳) که همان سیاست «اقتصاد مقاومتی» است که این باید بشدّت و با جدّیّت دنبال بشود. و باقی درجات. اهمیت سیاست گذاری عمومی(public policy) که شورای بازنگری قانون اساسی به خوبی آن را در سال ۱۳۶۸ دریافت و همچنین بیان استدلالات فوق به ما می گوید که سیاست های کلی نظام نه یک سند ارشادی و توصیه ای بلکه الزام آور و دارای ضمانت اجراست. من البتّه اطّلاع دارم که آقای رئیسجمهور شورایی را تشکیل دادهاند، خود ایشان هم شرکت میکنند، بسیار هم کار خوبی است؛ امّا این آن ستاد فرماندهی نیست. هدف اساسی این پروژه که پایه کتاب یومانز و همکارانش (1985) را تشکیل می داد ارائه ساختاری برای سیستم های تولید یکپارچه رایانه ای در اروپا بود. بنابراین ما در سیاستهای اقتصاد مقاومتی همین را گفتیم، یعنی همکاریِ این دو را؛ که آن وقت در این صورت این دو، یعنی هم کارگر و هم کارفرما مشترکاً ستون اصلیِ ایجاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تشکیل میدهند.

یک همکاری دوجانبهی واقعی میان نیروی کار، و سرمایهگذار که اصطلاحاً به او کارفرما گفته میشود میتواند تولید و ارزش افزوده را افزایش بدهد؛ یک همکاری مشترک از سوی کارگر و از سوی کارفرما یا سرمایهگذار. دیدم دوستانی شکایت میکنند از بعضی از مصوّباتی که نظرات کارگر در آنها ملاحظه نشده. گفت: عمده فعالیتهای فضایی در ماهواره و کاربرد ان تعریف میشود، اما بنای فضایی روی یک زیربنایی استوار است که پرتاب گر نامیده میشود. همچنین لازم به ذکر است کد DOI(شناسه گر دیجیتال) از ابتدای سال ۱۳۹۹ به تمامی مقالات این فصلنامه اختصاص یافته است. ۱۸. بررسی کارشناسی و صدور مجوز طراحی، تولید، توزیع، ورود و خروج بازی و سرگرمیهای علمی ـ فرهنگی ـ آموزشی مرتبط، با هماهنگی و همکاری مراکز ذیربط همچنین تهیه و تدوین ضوابط و آییننامههای لازم در این خصوص. ۹. برنامه­ریزی و اتخاذ تصمیم در راستای آموزش و تربیت نیروی انسانی مفید در سطح مدیریت و کارشناسی امور فرهنگی همچنین آموزشهای لازم ضمن خدمت کارکنان. گروه اقتصاد در سال ١٣٧٦ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته ی اقتصاد و بستر سازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، با پذیرش دانشجو در دورهی کارشناسی در رشته ی علوم اقتصادی گرایش بازرگانی فعالیت خود را شروع نمود.

گروه اقتصاد جهت توسعه و گسترش مرزهای دانش اقتصاد، در نیمسال دوم سال ٩١-١٣٩٠ در دوره دکتری در رشته علوم اقتصادی نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در سال ١٣٨٥ در رشته ی علوم اقتصادی رشته اقتصاد نظری مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این گروه در سال ١٣٨٤ در دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و در سال ١٣٨٨ در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت. نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» دارای خطمشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامهها اهداف و سیاستهای اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیبهای ناشی از اجرای سیاستها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید. باید اقتصادمان را جوری تنظیم و برنامهریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور را بخوبی اداره کنیم؛ این را من بارها تکرار کردهام، الان هم باز میگویم. مسئلهی تحریم، این است؛ اینکه فلان کار را بکنید، فلان کار را نکنید، اینها حرف بیخودی است؛ تحریم یک خیانت است، یک جنایت در حقّ ملّت ایران است که باید برداشته بشود.

حالا ما مقاومت میکنیم، ما میایستیم و انشاءالله این فشار حدّاکثری او به روسیاهی حدّاکثری آمریکا منتهی خواهد شد؛ این کار را ما خواهیم کرد به توفیق الهی و او را پشیمان میکنیم از این کار، امّا اینها جنایت خودشان را دارند میکنند؛ یعنی کاری که آنها میکنند جنایت است. این اوّلاً. ثانیاً وضع خود شما خیلی بد است؛ آمریکا امروز با هزاران میلیارد دلار کسر بودجهای که دارد، با دهها میلیون بیخانمان و آواره و گرسنه و زیرخطّ فقری که در آمریکا وجود دارد -که آمارهای خودشان میگوید- وضع اقتصادی خوبی ندارد، روزبهروز هم وضع اقتصادیشان بدتر شده، بدهکاریهایشان بیشتر شده؛ این هم ثانیاً. ما دوستان خوبی داریم، با این دوستان میتوانیم کار کنیم. در اقتصاد مقاومتی، درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم آنها را انجام بدهیم. اینکه ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادیِ این سیاستِ بزرگ و اساسی، مقاومت اقتصادی است.

دیدگاهتان را بنویسید