علی اکبر رشاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

لذا، چنین مهمی را نمی توان به مسامحه و سهل انگاری نگریست. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. گفت و گو درباره رویدادها و خاطرات خوب گذشته کمک زیادی به زوجین می کند تا خاطرات خوب گذشته را بازآفرینی کنند ، این کار به آنها یادآوری می کند که چه خصوصیات مثبتی باعث شد با هم ازدواج کنند . در این مورد که چرا برخی ازدواج ها موفق و برخی بی نتیجه اند گفت و گو کنید و به مثال هایی از آشنایانتان اشاره کنید .

این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد می گردد و در پرتو آن، روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید. هر اندیشمند و دانشمندی بر مبنای فکر و فلسفه ای که ارائه داده است با اعتقاد به غایتی پیدا می کند و یا انکار غایت می نماید. این احساس آرامش به ثبات فکرى و روحى، وقار، احساس ارزشمند بودن و لذت مى انجامد.

هنگامی که به معارف اخلاقی عطف توجه نشان میدهیم، باید مدنظر داشته باشیم که این معرفت علم اخلاق است یعنی علمی که از عمل درست و نادرست و خوب و بد پرسش میکند یا فلسفهای مدنظرما است که در مورد علم اخلاق و فراز و فرودهای آن سخن میگوید. همانطور که پیشتر آمد یک فیلسوف با یک ساینتیست فرقشان در این است که ساینتیست هرگز نمیپرسد که این علمی که من عالم آن هستم چیست؟ عباسی ولدی همچنین تأکید کرد: ازدواج یک نیاز است، ما طوری آفریده شدهایم که از یک سنی احساس نیاز به جنس مکمل داریم نوع آفرینش هم طوری است که جنس مکمل من جنس مخالف من است و نتیجه پاسخ دادن به این نیاز هم آرامش است، گاهی انسان میخواهد این نیاز به آرامش را با ارتباط دوستی و یا نامشروع و سرگرمی در فضاهای مختلف پر کند در حالی که هر چقدر هم در این فضا باشد باز هم احساس آرامش نمیکند، خالق ما در قرآن فلسفه ازدواج را در آیه ۲۱ سوره روم آرامش ذکر میکند، تولیدمثل هم یک نیاز است و بخشی از آرامش هم داشتن فرزند است.

۲. سوره روم (۳۰): آیه ۲۱. یعنی این تفکر از نزاع یک گفتار مرکزی و قلدر به نمایندگی ارسطو و افلاطون با یک حاشیهای به نمایندگی هراکلیتوس و پارمنیدس و انکسیمانس و پیش سقراطیان و این پدرسالاران میخواهند آن حاشیه را طرد و نفی کنند به هر طریق ممکن. وی با طرح این سوال که آیا میتوان پاسخ نیاز ازدواج را از راهی غیر از راهی که خالق قرار داده به دست بیاورم، تصریح کرد: نه نمیشود، تمام استقلال مالی و محبتهای پدر و مادر جای پاسخگویی به نیاز همسری که خدا برای آرامش انسان خلق کرده نمیگیرد، بله در یک مقطعی مشغولیتها ممکن است حواس انسان را نسبت به آن نیاز پرت کند اما این استثنایی که در جامعه به وجود میآید در آینده به یک خلأ بزرگ تبدیل میشود.

در بسیاری از روابط پستی ها و بلندی هایی وجود دارد آیا این واقعیت شامل شما نیز شده است ؟ یکى از ثمرات بزرگ ازدواج وجود فرزند و بقاى نسل آدمى است. از دیدگاه اسلام، وجود فرزند صالح براى پدر و مادر یک عمل صالح شمرده مى شود و در سعادت دنیا و آخرت آن ها مؤثر است به همین جهت، معصومان تولید و تکثیر نسل را از اهداف ازدواج خوانده اند. امروزه يكى از مشكلات جوامع غربى، تولد روبه رشد فرزندان نامشروع و بدون شناسنامه است فرزندانى كه داراى پدر و مادر نامشخصى هستند و از نظر حقوقى، مشكلات فراوانى را به همراه آورده، نظم اجتماعى جوامع غربى را تهديد مى كنند.

در واقع خداوند انسان را به گونه اى آفریده که بدون جنس مخالف ناقص است و با جنس مخالف کامل مى شود. در مفهوم شعائر چنین میگویند: شعائر جهت رسیدن فیض خداوند به انسان از طریق نامریی هستند؛ یعنی این شعایر کمک خداوند که برای نجات بشر لازم هستند را به وجود میآورند. این قرارداد، ارتباط و پیوند دوطرفه به وسیله الفاظ و عباراتی معین انجام می گیرد که آن را «عقد» یا پیمان ازدواج می نامیم.

ازدواج از نظر اسلام پیمان مقدسی است که برقراری آن بر اساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات، سنن و قوانین خاصی صورت می گیرد. آن حضرت نخستين همسر پيامبر(ص) بود، و تا خديجه(عليها السلام) زنده بود نبى گرامى اسلام(ص) همسرى اختيار نفرمود. ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به منظور تشکیل زندگی خانوادگی است تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده ای از زندگی قرار گیرند. در زبان ازدواج و زناشویی، «عقد» عبارت است از ایجاد پیوندی مشترک بین زن و شوهر که در سایه آن، حقوق ، تعهدات و مسؤولیت های دو جانبه پدید می آید.

از بین این همه آدم در دنیا چه چیزی باعث شد این شخص به خصوص را در دنیا به عنوان زن یا شوهر انتخاب کنید ؟ این مسئله لطف خداست خداوند دروازه رحمتش را بر روی همه باز کرده که خاص و عام فرقی ندارند، به همه داده است . روزه یک موهبت بزرگ الهی است که خداوند بر بندگان خویش منّت نهاد و روزه را به عنوان یک فریضه بر آن واجب نمود.

پوشش در نماز واجب است؛ هرچند فردی نباشد ولی در غیر نماز تنها با وجود نامحرم واجب خواهد بود. از این رو، اسلام – به عنوان یک مکتب آسمانی – آن را نه تنها کاری محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است. خامساً شما نهایتاً میگویید که با الزام به حجاب نمیشود مصالح را استیفاء کرد و ما هم بر فرض این را قبول کنیم آیا آن جامعه ایدهآلی که شما میگویید که با عدم الزام جامعه به حجاب به دست میآید، تنها به عدم الزام به حجاب بدست میآید؟

این قوم گمان کردهاند که بعضی از علوم دینیّه هست که در قرآن و حدیث یافت نمیشود و از کتب فلاسفه یا متصوّفه میتوان دانست از پی آن باید رفت مسکینان نمی دانند که خلل و قصور نه از جهت حدیث یا قرآن است بلکه خلل در فهم و قصور در درجه ایمان ایشان است. ایشان که عمر شریف خود را صرف تحصیل و پژوهش در حوزه علوم و فلسفه اسلامی و نیز تألیف و تدریس این علوم در دانشگاههای مختلف کشور کرد، در بالندگی بسیاری از نخبگان و استادان امروزی نقش بسزایی داشت.

در این مختصر، برآنیم تا در حد مقدور و به اختصار، در زمینه فلسفه و هدف از ازدواج سطوری را به رشته تحریر در آوریم و نیم نگاهی به این سنت مؤکد اسلامی از خلال برخی آیات، روایات و اقوال صاحب نظران بیفکنیم. اما آنچه پس از ارائه تعریفی نسبتا درست از فلسفه و فلسفیدن در این مطلب مد نظر است، این است که بر ضرورت بهره مندی ذهنی جستجوگر و دانایی دوست برای همه انسان ها تاکید کنیم و بگوییم که انسان بی آنکه نگاهی درست و عمیق بر خود و جهان اطرافش داشته باشد، حتی در صورت بهره مندی از بهترین و عالی ترین نعمت ها و امکانات مادی، نمی تواند بر اساس جهان بینی درستی با زندگی مواجه شود.

ارسطو در فصل چهارم این کتاب، به موضوع تفکر ناظر به عمل و تفکر ناظر به ساختن مى پردازد. باید افزود مراد از فلسفه علم، در نظر متأخّران و محققانی که در این خصوص تحقیق میکنند، اساسا با نظر لازی موافق و همگام است، در عین حال که چه بسا از جهت دقت و جامعیت و شمول، تفاوتهایی را میتوان میان این نظریات در نظر گرفت.نکتهای که در نظر چهارم باید در نظر گرفت این است که مراد از«علم»در این بیان صرفا به معنای علم تجربی بوده، مثالهایی که لازی برای تعریف خود به کار میبرد از سنخ علوم تجربی است.در برخی از تعاریف دیگری نیز که در خصوص فلسفه علم به عمل آمده است، مراد از علم همانا علوم تجربی است.لیکن باید اضافه کرد که مفاد این تعاریف به گونهای است که میتوانند با حذف قیود خاصی، شامل علوم دیگر نیز بشوند.

یعنی گویی این خصلت میانرشتهای هم که ویژگی دنیای جدید است در فیلسوفها بیشتر وجود دارد. در ادامه این مقاله به دومین تمرین برای داشتن ازدوج موفق یعنی پرداختن به تاریخچه و فلسفه ازدواج شما می پردازیم . اگر همه، همه چیز را به طور قطعی میدانستند که وجود دارد و اگر به روش دکارت در تردید در همه موارد نامعلوم پایبند باشیم آن گاه به سلیپسیسم میرسیم، یعنی این دیدگاه که چیزی جز خود و افکار خود وجود ندارد. این مشاور خانواده با اشاره به اینکه یکی از دلایل زیاد شدن طلاق، انتخاب نادرست است، اظهار کرد: انتخابی که با یک نگاه و یک به دل افتادن شروع شود به همین سادگی هم از بین میرود، چه کسی گفته ازدواج باید با عشق شروع شود، من عقیده دارم که انسان باید با عشق زندگی کند اما با این قاعده و عشقهای اینچنینی که با یک نگاه و با یک حس اولیه تولید میشود هم مخالفم، این عشقها بادوام نیستند، من میگویم ازدواج باید عاقلانه و مبتنی بر هدفی باشد که من در ازدواج به دنبال آن میگردم، عشقی که در مسیر زندگی تولید میشود، عشق ماندگار است.

دیدگاهتان را بنویسید