فلسفه اخلاق – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای نمونه، با چه معیاری داوری میکنیم که سامان امروز همان سامانی است که دیروز با او به کلاس رفتم؟ به شرطی که با آگاهی کامل انجام شود . آن ها شب و روز در حال انجام وظیفه هستند. در مقاله بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران (فاضلیان، 1389) فقط ارتباط امنیت اجتماعی فرد با حجاب وی بهصورت آماری بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که رابطه معناداری بین نوع حجاب زن و امنیت اجتماعی و تهدیدات وارده به آنها وجود دارد.

نیل به آرامش و سکون : مهمترین نیازی که با ازدواج تأمین می شود نیاز به آرامش و امنیت است . به نظرم یکی از موقعیتهایی که هر کسی میتواند فلسفه واقعی زندگیاش را کشف کرده و به آن پی ببرد، صبح زود و هنگامی است که با زحمت از خواب بیدار میشود. پروفسور ولقاریس، رئیس دانشگاه الهیات آتن درباره شخصیت برجسته علامه جعفری میگوید: علامه جعفری هرگز کسی را محکوم نمیکرد. خدایان سيزيف را محکوم کرده بودند که جسمي را بالای کوه ببرد، هر روز آن را بالا میبرد اما غروب این جسم فروميافتاد و روز بعد، روز از نو و روزی از نو، ولی او همچنان ادامه ميداد.

برای احیای این مفاهیم حیاتی انسانی، باید تمامی آثار استاد جعفری مورد توجه قرار گیرند و سعی شود که فلسفه ایشان مجدداً تفسیر شود تا بتوان از نو، جهانی ایمن تر و صلحآمیزتر ساخت. به عبارت دیگر باید گفت:در فلسفه علم خود علم را به عنوان یک موضوع، مورد بحث قرار میدهند.و سؤالاتی از این قبیل را دنبال میکنند: این علم چگونه پیدا شده است؟ موضوع علم تاریخ، وقایع گذشته و تجزیه و تحلیل آنهاست، ولى موضوع فلسفه تاریخ، خود علم تاریخ است. یعنی میتوانید رفتهرفته وارد دنیای فلسفهی اخلاق، معرفت شناسی، فلسفهی علم و … یعنی نیازی به نوشتن نیست که جواب آن را پیدا کنید.

اما آیا ماهیت موضوعها و ایدههایی که فیلسوفان تحلیلی به آن میپردازند متفاوت با فیلسوفان قاره ای است؟ 2. تأمین نیازها جنسی; انسان دارای مجموعه ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضا و یا نقص در ارضای هر کدام از این غرایز ایجاد تزلزل در شخصیت او را موجب می گردد. اینان از نظر اندیشه و درک، کاملاً در مرحله پایین قرار گرفتهاند. در حرکت تدریجی، به طور مرتب و به استمرار، قوّه و فعل وجود دارد( به همین جهت هم ابن سینا حرکت را کمال اول نامید) ، زیرا هر فعلیتی خود قوّه ای برای مرحله ی بعدی است.

در این مرحله دیگر آدمی شعر، رمان و یا نمایشنامه نمینویسد تا از یأس سخن بگوید. در غیر این صورت زن میتواند از او به حاکم شرع شکایت کند . او «در انتظار گودو» (نوشته ساموئل بکت) نمینویسد. کتاب اگرچه در سنت تحلیلی نوشته شده اما موضوعات آن موضوعاتی عینی همچون زندگی، مرگ، نسبی انگاری یا موضوعات ساده تری همچون نیاز به خواب یا مسائل جنسی بپردازد. در نگاه علامه، هدف حیات برای انسان نمیتواند ماورای طبیعی نباشد؛ چون: «انسان هر ایدهآلی را که به عنوان هدف منظور بدارد، پس از وصول به آن هدف و بلکه با تجسیم واقعی آن، خود را بزرگتر از آن میبیند و هدف به دست آمده را مانند جزء کوچکی از خویش میپندارد.

نه اینکه مناظر مزبور نابود شده است، بلکه صورت آن مانند جزء غیر مورد توجه من گشته و جالب بودنش را از دست داده است و دینامیک کمالجویی من به اضافه آن نمود ضمیمه شده به من، به جریان خود برای وصول به ایدهآلهای دیگر ادامه میدهد. خانم پروفسور هیسائه ناکانیشی، استاد دانشگاه ناگویا نیز اینگونه بر اهمیت اندیشه استاد در جهت وصول به ارزشهای انسانی و صلح جهانی تصریح میکند: دنیا دچار تغییرات چشمگیری شده و به سوی شرایطی خطرناک پیش رفته است.

در خلال این مدت به علت علاقه شدیدی که به جهانبینی و علوم انسانی داشت، علاوه بر معارف مشرق زمین، با فلسفه و مکاتب انسانی مغرب زمین نیز آشنا شد و سپس در اوایل سال ۱۳۳۸ به تهران مراجعت کرد. وی تصریح کرد: نویسنده در مقدمه کتاب توجه ما را به این جلب می کند که فلسفه زندگی پیچیده تر از آن است که بخواهیم آن را از میان کتب دانشگاهی وارسی کنیم و به درک آن نائل شویم.

ازین روی نویسنده کتاب کتاب می خواهد دعوت به بازخوانی علوم انسانی و به طور خاص فلسفه صورت بگیرد و این هم هدفش درک عمیق زندگی با همه پیچیدگی ها و پستی ها و بلندی هایش است؛ هدفی که فلسفه بدنبال آن نیز می باشد. ارزشها و مفاهیم بزرگی از قبیل شرافت و کرامت انسانی و میراث بشری مورد بیاعتنایی و حتی انکار قرار میگیرند. در ایامی که این داستان به این صورت نبود یکی از اعاظم عصر ما مرحوم آقا مرتضی مدرس گیلانی – که عالم ممتاز عصر خود بود ولی بسیار بسیار مجهول القدر و مظلوم بود- اوکتاب مهمی به نام تذکرة الحکما دارد که بنده منتخبی از آن را چاپ کردهام؛ این کتاب فوق العاده مهم است.

4. تکمیل و تکامل ; هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست به همین جهت پیوسته در جهت جبران نقص و کمبود خویش تلاش می کند. روی همین تفسیر احمقانه، بهانه به دست متفکرنماها دادهاند که بگویند چه هدف ناچیز و کودکانهای است که میلیاردها عوامل طبیعی و انسانی دست به دست هم بدهند و انسانی به وجود بیاید و آن انسانها در میان میلیونها عوامل مضر و سودمند و با شادیهای محدود و ناراحتیها و بدبختیهای نامحدود زندگی کنند و هدف این زندگی هم چند بار خم و راست شدن و ذکرها و وردهای خشک و عادی و بی اثر باشد؟

این فلسفه زندگی به میزان زیادی به ارزشها و اصول ما در زندگی بستگی دارد. دانشآموزانی که اینچنین پرورانده شوند، میتوانند در بزرگسالی هم به خرد و حکمت عشق بورزند. اروکسیماخوس گفت: دانشهای پزشکی، کشاورزی، ورزش، هنر و موسیقی محصول خدای عشق هستند! مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: عفاف و حجاب ریشه در مبانی دینی ما دارد و مطمئناً رعایت این اصول به نفع جامعه است. براي مثال قانون اساسي آمريكا تا حدود زيادي يكي از موارد اعمال و پياده نمودن انديشههاي يك فيلسوف يعني جان لاك است، با اين تفاوت كه در آن رئيس جمهور جاي پادشاه موروثي را گرفته است، چنان كه بر سر سهم و تأثير افكار روسو در انقلاب 1789 فرانسه، اتفاق نظر وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید