محاسبه مساحت زمین با نقشه گوگل

بیشتر کتاب های مرجع در این مورد این گونه اعلام کرده اند که هرگز نمی توان کره کامل ماه را از سطح زمین مشاهده کرد و حداکثر ما می توانیم نیمی از آن را مشاهده کنیم. كه طبق نظر دانشمندان، مجموعه ی این جهان، توده ی واحد عظیمی از بخار سوزان بود كه بر اثر انفجارات درون و حركت، تدریجاً تجزبه شده و كواكب و ستاره ها، از جمله منظومه ی شمسی و كره ی زمین به وجود آمدند و هنوز هم جهان در حال گسترش است (برخی روایات اهل بیت(علیهم السلام)اشاره به این تفسیر دارند). طبق تحقیقات دانشمندان، زمین در آغاز، توده ی واحدی بود كه بر اثر انفجارهای پی در پی از هم شكافت و كهكشان ها و منظومه و كرات به وجود آمدند. این آب ها تدریجاً در گودال های زمین جای گرفتند و خشكیها از زیر آب سربرآوردند. در آغاز آفرینش، جهان هستی به صورت مواد مذابی بوده (یا گازهای فوق العاده فشرده ای كه شكل مواد مذاب و مایع را داشته است) سپس در این توده ی آب گونه، حركت های شدید و انفجارهای عظیمی رخ داده است. اگر این سطح کوچک از قرص خورشید شامل آن عنصر نباشد هیچ نوری از این شکاف عبور نمی کند و مواد شیمیایی صفحه عکاسی در معرض نور قرار نمی گیرد.

ذرات مواد جامد و مایع در امتداد خط انتشار موج نوسان می کنند. نیز استفاده می شود كه، «ماء» به معنای آب است; اما گاهی به شیء مایع نیز ماء گویند. بنابراین آسمان در دو مرحله خلق شده است؛ در یک مرحله بهصورت گاز یا مایع بوده و در مرحله دیگر بهصورت جامد (کرات و کهکشانها) درآمده است. گازهای اصلی تشکیل دهندۀ اتمسفر زمین، یعنی نیتروژن و اکسیژن، گاز گلخانه­ای نیستند. رَمضاء یعنی زمین داغ و سوزان بر اثر تابش آفتاب. عمده نوری که از شید سپهر دریافت می کنیم از ناحیه گسیل میشود که دمای آن 6000 کلوین است اما از قسمت فوقانی آن که دما در حدود 4000کلوین و در قسمت و در قسمت زیرین آن که دما 8000 کلوین است نیز نورهایی دریافت می کنیم ویژگی شید سپهر این است که چگالی به قدری زیاد است که بتواند تابش کند و به قدری کم است که نور بتواند از آن فرار کند . تعداد کمی از ذرات بادهای خورشیدی میتوانند حرکت خود را تا لایه بالایی اتمسفر و یونوسفر در مناطق شفق (نزدیک به قطبها) ادامه دهند و باعث ایجاد پدیده شفق قطبی و طوفانهای مغناطیسی شوند.

طی 500 میلیون سال بعد از تشکیل پوسته ، بمباران شدید شهاب سنگها باعث شکستگی ، تغییر شکل و ذوب مجدد پوسته شد. ماموریت یولیسس مطالعه ی مشتری برای مدت هفده روز بود که بعد از آن به دلیل جاذبه ی شدید این سیاره ی غول پیکر یولیسس به سمت مشتری کشیده شده و با توجه به جاذبه ی شدید این سیاره ی غول پیکر از مداری صفحه ی بیضوی خارج شده و مدار یولیسس به سمت قطب های خورشید شد. اگر کسی ببیند که بر روی فلک نشسته است و به آفتاب نگاه میکند و سپس از آن رو بر میگرداند به این معناست که در ابتدا کافر بوده است و سپس مسلمان میشود اما دوباره کافر میشود. این نظریه بیان میکند که در دماهای خیلی پایین، دو الکترون با اسپین مخالف، برخلاف انتظار، یکدیگر را جذب میکنند. 1. انفجار بزرگ: این نظریه در سال «1900 م» پیشنهاد شد و هم اكنون اكثر اخترشناسان آن را بهترین نظریه می دانند طبق این نظریه حدود 20 بیلیون سال پیش تمام مادّه و انرژی موجود در جهان در نقطه ای بسیار كوچك و فشرده متمركز بوده است، سپس این نقطه ی كوچك منفجر شد.

یک احتمال این است که زمین و اقوات در چهار روز آفریده شدهاند؛ بهگونهایکه دو مرحله آن مربوط به آفرینش زمین و دو مرحله دیگر مربوط به آماده کردن زمین برای پیدایش گیاهان و سپس موجودات زنده و جانداران بوده است و آسمانها هم در دو مرحله آفریده شدهاند. جهان یك قطعه ای رها شده در فضا بود و سپس تحت تاثیر جاذبه ی شیء عظیم اجرام سماوی دیگر قرار گرفت و تكه تكه شد و به صورت حلزونی در آمد و سپس این اجزای كوچك، كم كم، سیارات را به وجود آوردند. 3. منظور از به هم پیوستگی آسمان نباریدن باران در آغاز، و مقصود از به هم پیوستگی زمین، نروییدن گیاهان در آن زمان است; اما خداوند هر دو را گشود، از آسمان باران نازل كرد و در زمین انواع گیاهان را رویاند.(بعضی از روایات نیز اشاره به همین احتمال دارند). 2. منظور از آن همین زمین است که هفت طبقه دارد و طبقه های آن (مانند طبقه های پیاز) روی هم قرار دارند و به تمام کره احاطه دارند و ساده ترین طبقه اش همین طبقه اول است که ما روی آن زندگی می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید