پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت علامه مصباح یزدی

در سبک زندگی نیز همینطور است حالا که عادت میکنیم یک ماه سبک زندگی متفاوتی از ماههای دیگر داشته باشیم خوب است آن را ادامه دهیم شاید نتوانیم به اندازه ماه مبارک رمضان قرآن بخوانیم یا در نماز جماعات شرکت کنیم اما باید سعی کنیم حداقل بخشهایی از آن را حفظ کنیم به طور مثال اگر نمیتوانیم روزی یک جزء قرآن بخوانیم لااقل چند صفحه یا چند آیه از آن را قرائت کنیم اگر هر روز نمیتوانیم دعا بخوانیم حداقل چند روز یکبار یکی از ادعیه را بخوانیم همچنین در خصوص کمک به فقرا، اگر همیشه نمیتوانیم کمک کنیم گاهگاهی دستگیری از مستمندان جزو برنامههای ما باشد.

پس تنها قسم اول که تغییر از موضوع به موضوع است، باقی میماند که شرایط تغییر و حرکت را داراست.بنابراین حرکت همیشه از یک موضوع به موضوع دیگر است و این مطلب فقط در میان اضداد یا یک ضد و یک واسطه میتواند برقرار باشد. در ین ماه تکرار اعمال باعث تمرین دوامدار اعمال گشته واتفاق خوبی درمداومت آن در آیندۀ اعمال رخ میدهد که خویشتنداری وتقوای انسان را افزایش میدهد در حقیقت ما نیروی تقوای خود را تا سالهای بعداستحکام میبخشیم. داکتران رژیم درمانی تاکید میکنند: عمل به توصیه های تغذیه ای کمک می کند تا علاوه بر سود جستن از بهره های معنی این ماه از سلامت جسمی حاصل از انجام این فریضه دینی نیز بهره مند گردیم از این رو تغذیه صحیح در ماه رمضان از اهمیت بسزای برخوردار است.

آنچه پیش رو دارید، حاصل مصاحبهای با استاد عبودیت است که در زمینه فلسفه اسلامی تجربهای طولانی دارد. بقای نسل از این رو مهم است که ما بتوانیم مانند همه موجودات زنده در این دنیا باقی بمانیم . علت همگونی و همگرایی نحله های فلسفی نیز یکی این است که مسائل مشترکی را بررسی می کنند بر خلاف مکاتب فلسفه غرب، که علاوه بر اینکه به روش واحدی پایبند نیستند، در مسائل هم دچار اختلاف و پراکندگی اند. روزه یقیناً عبادتی است ماننده سایر عبادات اسلامی که صاحبش را مزین به لباس تقوا و پرهیزگاری می گرداند و از ارتکاب اعمال ناشایست و ناپسند به واسطه امساک روزه مانع می گردد و به مصداق حدیث پیامبر اسلام «ص» اجر و ثواب روزه دار واقعی فقط خاص از جانب ذات پاک خداوند داده می شود.

هوگنوت به هریک از پروتستانهای فرانسه در قرون 16 و 17 گفته میشود که بسیاری از آنها به دلیل اعتقاد خود مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند. از زمان حضرت آدم در همه شریعت ها، بلکه در همه ملل روزه فرض بوده است. درین ماه هر عمل بنی آدم دو چند میشود، کسی که در این ماه یک عمل خیر انجام دهد گویا که یک فریضه ای را بانجام رسانیده است.

چنانچه در حدیث قدسی نسبت روزه را خداوند به ذات پاک خود داده و چنین فرموده است: الصوم لی وانا اجزی به (هر عمل صالح اولاد آدم مربوط به خودش بوده غیر از روزه که آن ازآن من است و من پاداش و مزد آن را می دهم و روزه به منزله سپری است، هر وقتی که یکی از شمایان روزه داشته باشد پس نباید داد فریاد و سروصدا و غوغا برپا کند و اگر او را کسی دشنام دهد و یا با وی جنگ کند باید شخص روزه دار در جوابش بگوید که من روزه دارم.

در احکام تقسیمی، تقسیمات و احکام اقسام را بیان می کنند به طوری که واقعا این فلسفه به انسان یک جهان بینی ارائه می دهد. داکتر «الکسیس کارل» در کتاب «انسان، موجود ناشناخته» می نویسد: «با روزه داری، قند خون در کبد می ریزد و چربیهایی که در زیر پوست ذخیره شده اند و پروتئین های عضلات و غدد و سلول های کبدی آزاد می شوند و به مصرف تغذیه می رسند.» وی می گوید: «لزوم روزه داری در تمام ادیان تأکید شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خیرومنفعت ماه رمضان چنین میفرمایند: از عبادة به صامت رضی الله عنه روایت است که رسول الله فرمودند: رمضان ماه با برکت نزد شما آمد، درین ماه خیر و خوبی های است که الله متعال نصیب شما می کند، رحمتش را فروفرستاده، بدی های شما را می زداید، دعا ها را می پذیرد، مسابقه اعمال عبادی شما را مشاهده کرده و پیش فرشتگان افتخار می کند، بکوشید خوبی های خویش را به الله متعال نشان بدهید؛ چون بدبخت کسی است که در رمضان از رحمت الله متعال محروم گردد.

و آن گاه، سلطانی آمد و برای مشکلی، هفت روز روزه نذر نمود و مردم نصارا آن هفت روز را به روزه مربوطه اضافه نمودند و پادشاه دیگری سه روز به آن افزود که در مجموع روزه نصارا پنجاه روز شد. نگاه فلسفی او به تاریخ بر پایه این ایده است که شرح گذشته میتواند بر فرض وجود ماهیت انسانی ثابت تکیه کند. به همین سبب «صمت» سکوت را امساک می گویند؛ زیرا آن هم خودداری از سخن گفتن است و نیز گفته اند هر چیزی که از حرکت باز ماند، آن را صوم می گویند و «صامت الریح» به معنای بازماندن باد از حرکت است.

فلسفه حجاب چیست و چگونه میتوان رابطه بین حکم حجاب و اخلاق را تببین کرد؟ از نظر ارسطو نفس و بدن هر دو باهم به وجود می­آیند و هردو باهم از بین می­روند. او با این تمایز، مسئله حیات اخروی را اینگونه حل میکند که آن جوهر که از عالم امر است، در عالم امر میماند و دیگری در همان عالم خلق مانده، به خاک میرود؛ اما ازنظر ابنسینا، کمالی که ارسطو در تعریف نفس بدان اشاره میکند، صورت نیست.

طوری که هویداست انسانها افزون بر جنبه مادى و جسمى، داراى بُعد معنوى و روحى هم هستند و هر كدامی ازین جنبه ها در راه رسيدن به كمال مطلوب، انسان را یاری میرساند وی در راه رسیدن به کمال نیاز به برنامه هاى ويژه ای دارد، يكى ازین برنامه ها براى تقويت و رشد بُعد معنوى انسان، تقوا و پرهيزگارى است؛ يعنى اگر انسان بخواهد خودش را از بُعد معنوى به راه کمال برساند و به طهارت و پاکیزگی تقرب جوید، بايد هواى نفس خود را مهار كند و موانع ومشکلات را بر دارد و خود را سرگرم لذت ها و شهوات جسمى نسازد.

علوم، ابزار ایجاد توسعة پایدار جامعه هستند، اگر برای رسیدن به سطحی از توسعه مثلاً در مقیاس بین المللی که باید همة رفتارهای جامعة جهانی را در تمام حوزه های مختلف هماهنگ ـ و نه برابر ـ کنیم، طبیعتاً باید وحدت رویة بین علوم را افزایش دهیم. وی افزود :غذا خوردن سبب می شود خون فراوانی به دستگاه گوارش سرازیر شود که روزه با استراحت دادن به دستگاه گوارش و فرستادن خون کافی به سراسر بدن ، بالاخص به سیستم اعصاب می تواند به سلامتی بدن کمک شایانی بنماید. روزه سبب بهبودی همه بیماریها است. این زمان با هیچ درونمایهای پیوند ندارد و از این نظر یك «در كجا»یی تهی است، زمان مزبور یك پدیده واقعی كیهانی است كه چونان دیپر پدیدههای كیهانی به وسیله خدا خلق شده و از این نظر دارای هویت یا وجود خاص خویش است».

دیدگاهتان را بنویسید