چالش پیر شدن جمعیت در چین و احتمال تغییر سیاستهای جمعیتی

الف ـ وجود شرایط اجتماعی نامطلوب را بهانه کرده و هیچ تدبیری برای وضعیت خود نیندیشند. به بهانه کنترل جمعیت، هنجارهای بسیاری در روابط جنسی در حال تغییر است. تمام اقدامات وحشیانه و غیراخلاقی که به دنبال سقط جنینهای اختیاری پدید آمده، به وسیله سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی و یونیسف در حال پیاده شدن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافتهاند. کسب جایگاه هژمونی منطقه ای توسط چین، یعنی هموار شدن راه چین برای احراز موقعیت ابرقدرتی. نظام سیاسی چین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است یعنی مقامات استانی و شهرستانی از خودمحتاری قابل توجهی برخوردارند. جنبش جمعیت، چندین دهه است که در حال ترویج این موضوع است که کودک ناخواسته و فراوان، علت فقر و تنگدستی اقتصادی در سراسر جهان است. به سرعت در ساخت خودرو در حال پيشرفت است. بدیهی است که فرزندان در رشد و ارتقای شخصیت والدینشان تاثیر دارند. آنچه که مسلم است هر دو طرف برای مذاکره آمادگی دارند و اساسا راه دیگری هم نیست. برای مثال قناعت که یک رفتار اخلاقی ـ اقتصادی است در این وضعیت اهمیت بیشتری مییابد. اینان خواهند توانست با یک برنامهریزیخوب اخلاقی وتربیتی مانع بروز آسیبهای اجتماعی و اخلاقی در حیطه خود شوند.

چین نظام آموزش خود را متحول کرد و بهطوریکه کیفیت خروجی دانشگاههایش آنقدر بالا رفت که توانست بیش از ده هزار دانشجو را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کند و همزمان موسسههای آموزش عالی را از ششصد موسسه در سال 1978 به بیش از هزار موسسه در سال 1990 برساند. این سازمان مروج روابط جنسی آشکار و برگزار کننده کلاسهای آموزش جنسی است که فقط بر مدل پیشگیری از بارداری مبتنی میباشد و میکوشد تا همجنسبازی را عادی سازد. چین با کشور های که منابع طبیعی فراوان داشته است تنها به دنبال استخراج منابع آن کشور ها بوده است. غلظت ژئوپلیتیک را افزایش داده و زنجیره های عرضه را دچار اختلال بیشتری کرده است. کارشناسان متوجه شدند که روی آن کتیبه هایی نگاشته شده است . «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» اندکی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاسیس شد و هدف خود را انجام تحقیقاتی کاربردی با استفاده از کارشناسان سیاسی، اطلاعاتی، نظامی، دانشگاهی و رسانه ای اعلام کرده است. وی با بیان اینکه ما بالاترین ضریب مهندسی بعد امریکا و روسیه را داریم اما فقط مهندس تربیت می کنیم و فاقد استراتژی هستیم، اضافه کرد: سوال ما این است که چرا وقتی قرارداد ایرباس بسته شد، حتی یک مهندس هم به این قرارداد اعتراضی نکرد.

نتیجه تلاشهای تجدیدنظرطلبانه دنگ شیائوپینگ، به استراتژی «سیاست درهای باز» منجر شد؛ سیاستی که در چارچوب یک «سیاستِ استراتژیکی»، دستورالعمل الحاق به جهانِ سرمایهداری و دنیای بازارِ آزادِ لیبرالیسم محسوب میشد. ب- کاهش نشاط اجتماعی ـ اقتصادی یکی از مشکلات جوامع توسعه یافته و کم جمعیت، پیری و در نتیجه عدم نشاط اقتصادی ـ اجتماعی آنهاست. از نظر دورکیم جمعیت بیشتر باعث میشود روابط بیشتری بین انسانها برقرار شود. علاوه بر مسئله فوق اولویت یافتن کنترل جمعیت که خود تابعی از اولویت یافتن رفاه و لذت مادی بود، باعث تغییر رفتارهای جنسی مردان و زنان گردید. علاوه بر این ، سلسله ” چین ” نیز اوزان و مقادیر را وحدت بخشید . علاوه بر آن، اهداف کنترل جمعیت دستآویز مناسبی برای مدافعان سقط جنین در دنیا گردید. عقیمسازی، کنترل زاد و ولد و سقط جنین که آرمان جهانی را رفع فقر و ایجاد جامعهای متکامل معرفی نمود، مبنای جنبش اصلاح نژادی(good birth movement) گردید. دستیابی دختران و پسران در سنین مختلف به تکنولوژیهای کنترل بارداری و ایمنشدن از بارداریهای ناخواسته جرئت و جسارت دختران و پسران و مردان و زنان را برای ایجاد روابط خارج از چهارچوب خانواده افزایش داد.

تمام این نظریات برای پیشبرد اندیشه دستیابی به پیشرفت اجتماعی بدون نیاز به دین و اخلاق مورد بهرهبرداری قرار گرفتند. چین معمولاً به عنوان یک ابرقدرت جدید بالقوه توصیف میشود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیشرفت اقتصادی سریع، توانایی نظامی فزاینده، جمعیت بسیار زیاد و تاثیرگذاری روبهرشد بینالمللی نشانههایی هستند که از نقش برجستهٔ جهانی این کشور در در قرن بیستویکم حکایت میکنند. افزایش سطح روابط، تحرک فزایندهای ایجاد میکند که به خلاقیت و در نهایت پیشرفت سطح تمدن منتهی میشود. وی معتقد بود زمانی که جمعیت قابل توجه باشد، افراد ناچارند برای حفظ موجودیت خود کار و تحرک بیشتری داشته باشند؛ این تحرک وافر نیز باعث ایجاد و تحقق فرهنگی بسیار بالاست. در خانوادههای تک فرزند، والدین نیز از تاثیرات مثبت فرزندان، کم بهره میمانند. 2- اما ترکیب «تک فرزندی و رفاه» نیز بر رفتار والدین و کودکان تاثیر فراوانی دارد. از سوی دیگر به دلیل اصالت رفاه و لذت، والدین نیز فرزند بیشتر را «مزاحم» تلقی میکنند. کودکان در خانوادههای تک فرزندی در سلسلهی فراوانی از خواستههای بیپایان خود رشد میکنند که همه یا اکثر آنها اجابت میشود. شکل گیری روابط همکاری با اندونزی- با نظر به روابط ملوّن آمریکا و اندونزی – تلاش زیاد از جانب آمریکا را می طلبد.

دیدگاهتان را بنویسید