چین – باشگاه استراتژیستهای جوان

اما مناسبات چین و آمریکا، مناسبات پایداری نیست و قدرت تاثیرگذاری سیاسی چین بر آمریکا و غرب کمتر از روسیه است، بنابراین سیاست غیرشفافی درقبال ایران اعمال میکند و میکوشد تا اختلافات ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به نقطه غیرقابل اتکا و شناور و غیرپایدار برسد تا چین بتواند پشت سر ایران به غرب و آمریکا سنگاندازی کند. ۵ نشان میدهد، چین نقش نسبتا قابل قبولی در حل مناقشات میان ایران با کشورهای غربی خصوصا آمریکا ایفا کرده است؛ اما سیاست چین در قبال ایران همواره سیاست دوگانه و غیرشفافی است و ترجیح میدهد روابط ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به صورت شناور و غیرپایدار بماند و از ایران به عنوان یک اهرم فشار در برابر آمریکا و غرب استفاده کند. همزمان با پیروزی های متوالی در جنگ با بخشهای شمالی چین، اختلافات میان حزب ملی و حزب کمونیست و از سوی دیگر تناقضات بین راست گرایان و چپ گرایان حزب ملی روز به روز افزایش مییافت. طبیعتا نگرانی ها در چین نسبت به مجبور شدن این کشور به انجام تغییر در راهبردهای کلان این کشور بلکه آماده شدن برای مقابله با انواع تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری در آینده وجود دارد، چنانکه در راهبرد نوین هنوز ارتباط میان راهبرد قبلی « چرخه بزرگ بین المللی» با راهبرد نوین «چرخه دوگانه اقتصاد» کاملا روشن نیست.

این موضعگیری به نحوی آمادگی چین را برای به چالش طلبیدن نظم موجود اقتصاد جهانی نشان داد، اقتصادی که پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آن را در قالب نظم نوین جهانی در عرصه اقتصاد با تکیه بر اصول لیبرالیسم بنیان نهاده بود. در حالی که مرکز تحقیق توسعه و کمیسیون نظامهای اصلاح هر دو سازمانهای دولتی بودند، تشکیل شده بودند تا گزینههای مورد نظر برای ایجاد اصلاحات در نظام و سیاست اقتصادی را در اختیار رهبری چین قرار دهند. چهار دلیل برای رسیدن به زمان اصلاحات وجود داشت: اول، انقلاب فرهنگی بسیار غیرقابل انکار بود و حزب و دولت مجبور بودند از رژیم گذشته پیروی کنند و برای جلب حمایت مردم، تغییراتی ایجاد کنند. سون یات سن”پدر چین مدرن” سياستمدار و رهبرانقلابی چین در براندازى سلسله امپراتوری منچو در انقلاب سال ۱۹۱۱ بود. آنها همچنین مشغول فعالیت های جانبی در کنار کشاورزی مانند؛ تولید صنایع دستی بودند.مالکیت زمین جمعی بود و هنوز هم است. در حالی که باید در اینباره از نفوذ اقتصادی و حضورش در شورای امنیت به عنوان عضو دائم شورای امنیت استفاده کند و در کنار ایران قرار بگیرد و در حوزه برجام، خصوصا کشورهای دیگر را برای رفع تحریمها به نفع ایران تحت فشار قرار دهد.

در پرتو تشدید تنش لفظی و بازرگانی میان چین و آمریکا همچنین اهتمام و برداشت مشترک هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا نسبت به مخاطرات از ناحیه چین بدیهی است که چین بتدریج وارد دوران تازه ای از جهت گیری های نوین سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بشود. کاهش قدرت جهانی آمریکا، روند صعودی تنش میان چین و آمریکا، افزایش تنش در دریای جنوبی چین، روی آوردن پکن به سیاست تهاجمی و خروج تدریجی این کشور از سکوت و درون گرائی از جمله عوامل زمینه ساز برای تغییر و تحولات در سیاست و راهبرد چین بوده است، ( موضوعی که خانم الیزابت از آن به عنوان انقلاب سوم چین یاد کرده است). در همین رابطه راهبرد جدید چین در حوزه اقتصادی یعنی ایده « چرخه دوگانه اقتصاد » به خوبی اجزای مهم تغییر و تحولات نوین در چارچوب انقلاب جدید چینی همچنین نگرش جدید رهبری چین در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و بین المللی را نشان می دهد. در نتیجه بسیاری از نظریه پردازان چینی تمایل این کشور برای بازگشت به سیاست درهای بسته را انکار می کنند. مطالعات نشان می دهد که در سلسله ” شانگ ” ، کشور به وجود آمده و مالکیت خصوصی اساسا ایجاد شده است .

شواهد گویای آن است که راهبرد « چرخه دوگانه اقتصاد» سیاست و راهبردی فراتر از تجربه و برنامه Economic Resilience یا مقاوم سازی اقتصاد شرق و جنوب شرق آسیا در مقابل تکانه های جهانی پس از رکود اقتصادی در دهه 90 میلادی می باشد. همچنین احتمال تشدید رویکردهای مداخلهجویانه ایالات متحده در شرق دور و بهویژه مناطق پیرامونی چین مانند تایوان، هنگ کنگ و تقویت همکاری متحدانی مانند هند، کوریا، جاپان و استرالیا علیه پکن در دولت بایدن وجود دارد. از آنجایی که چین ساخت این بندر را به عهده دارد در آینده می تواند کنترل این بندر به دست گیرد و مهمترین نقش ممکن را بازی نماید. با توجه به اهمیت راهبرد بلندمدت «ساخت چین، 2025»، به نظر میرسد که در این چرخش ظاهری، نوعی راهبرد صنعتی «غازهای وحشی» مدل ژاپن دهه 1970 نهفته باشد. اما آنها میدانند که همراه کردن چین جهت راهاندازی یک کارزار هماهنگ چندجانبه علیه ایران احتمالاً روندی کُند و دشوار خواهد داشت و سیاست خارجی چین نسبت به سال ۲۰۱۵ که برجام امضا شد حالت تهاجمیتری به خود گرفته و چین امروز با چین پنج سال پیش متفاوت است. روشن است که چین میتواند نقش داشته باشد».

دیدگاهتان را بنویسید