کیهان شناسی فلسفی چیست؟

ایور (Eivor) در این بسته باید شخصا سرنوشت اودین، جنگ نورس و سرنوشت خدای خرد را تجربه کند. در آن روایت امام رضا (علیه السلام) بعد از ذکر عبارت «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها» تصریح می فرماید که ستون هايي هست و ليكن شما آن را نمى بينيد145. به نظر میرسد در این رویداد از بسته الحاقی ذکر شده رونمایی خواهد شد. اهمیت تیر در اساطیر نورس به حدی است که انگلوساکسون ها و مردمان اسکاندیناوی یکی از روزهای هفته یعنی سه شنبه را به نام او می نامند. قبلا در تمایز حرکت با کون و فساد گفته شد که حرکت از موضوع مثبت به موضوع مثبت دیگر، یعنی در میان اضداد است.موضوع و مادهای که دارایضدی است، در فرآیند حرکت، آن ضد را از دست میدهد و ضد دیگری را دارا میشود.این اضداد فقط در سه مقوله عرضی کمیت، کیفیت و مکان وجود دارد و در این سه مقوله است که حرکت رخ میدهد.اما کون و فساد تغییر در بین نقیضین، یعنی در میان یک جوهر و عدم آن است.اگر جوهر، پس از عدمش پدید آید، کون نامیده میشود و اگر پس از وجودش نابود شود، فساد نامیده میشود.

او در آغاز زمان با ذوب شدن یخ ها و از قطره های شبنم پدید آمد، که با چهار رود شیر که از پستانش جاری می شد، یمیر را خوراک می بخشید. عالم اولیه تنها شامل سیالی چگال و داغ متشکل از نور و ماده یونیزه شده بود. در آیات کیهان شناسی قرآن، به برخی از موضوعات طبیعی مانند: چگونگی آغاز آفرینش جهان، خلقت آسمانها و زمین در شش روز، آسمانهای هفتگانه، ستونهای نامرئی آسمان، ماده اولیه آسمان، برجهای آسمان، گسترش و آماده سازی زمین برای سکونت انسان، آفرینش ستارگان و کارکرد های آنها در نظام آفرینش، نور ماه و خورشید، و پدیدههای شب و روز اشاره شده است.

اودوملا ماده گاوی بزرگ بوده که یمیر از شیر آن تغذیه می کرد. حیوان از ترس اودین (که می دانست سرنوشت گرگ به سرنوشت گرگ است) به زنجیر کشیده شد اما به راحتی آزاد شد. ظاهرا مراد این است که این بدن حیوان است که ذاتا حرکت میکند نه نفس آن.عوامل حرکت از جمله نفس حیوان باعث ایجاد حرکت در بدن حیوان میشود ولی از آنجا که نفس حیوان در درون بدن قرار گرفته است، پس افتاقا و بالعرض، نفس نیز حرکت میکند. این عمل بی وقفه چیزی را ایجاد می کند که به عنوان “انرژی خلا” یا نیرویی برخاسته از فضای خالی، ذاتی در بافت فضا-زمان شناخته می شود و می تواند جهان را از هم دور کند.

در فلسفههای الهی گرچه وجود از وجود ناشی میشود، اما چون جهان مشهود، بطور کلی در ذات خویش ممکن است، لذا محتاج موجود مکتفی به ذات و واجب الوجود میباشد.در ادیان توحیدی، مسأله از این نیز فراتر میرود و موجودات گذشته از فقر ذاتی خود، از هر لحاظ مسبوق به عدم هستند و از این جهت وجود آنها ایجاد و آفریده میشود(خلق لا من شیء)و چنین خلقتی وابسته به اراده خداست که با کلمه تکوینی«کن»، اشیا را از حضیض نیستی محض-که قابل تصور نیست-به تعالی هستی و تحقق میرساند، چنین جهانی، برخلاف آنچه ارسطو میاندیشد تابع ضرورت فکری که درباره خود فکر میکند، نیست و علی رغم تصور ابن سینا صرفا از علم به اصلح ناشی نمیشود، بلکه هستی آن، حدوثا و بقائا تابع ارادهای است که به خلق آن تعلق میگیرد.

در اخترشناسی که جنبه نظری دارد، وضعیت ستارگان مورد مطالعه قرار میگیرد یعنی بررسی میشود که هر ستاره در چه مرحلهای قرار دارد و چه اتفاقاتی برایش رخ میدهد؟ در پیگری نمادها و تحلیل های اساطیر در این تاپیک به بررسی نمادها در اسکاندیناوی می پردازیم.در این بخش به بررسی نمادها در اقوام اسلاو و وایکینگ ها و نورس خواهیم پرداخت. رشته کیهان شناسی به صورت تخصصی به بررسی کیهان و خلقت آن و تحول کل کیهان در مقیاس بالای 100 مگاپارسک (mpc) می پردازد، در رشته کیهان شناسی کهکشانها به صورت مولکول های گاز دیده می شوند، بنابراین مجموعه کهکشانها در جهان به عنوان گاز تعریف میشوند و آغاز و تحول این گاز باید بررسی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در این نشست با اشاره به تعریف کیهانشناسی، گفت: کیهانشناسی یعنی هرگونه توصیف و تبیین از جهان به مثابه یک کل. محدودیت های دانش علمی ما در مورد جهان تا قسمت قابل مشاهده آن (جهان افقی نامیده می شود) بدان معنی است که ما قادر نیستیم صحت یک قاعده را برای شرایط اولیه (یا فقدان آن) برای کل جهان تأیید کنیم. این نشان می دهد که تز خلقت جهان از هیچ ، مانند “تونل هیچ” ، “نوسان هیچ” ، از جمله ، تزهای کاملاً علمی نیستند.

وی در برخی از قسمت های افسانه ها به عنوان پسر اودین و فريگ توصیف شده است ، در حالی که در برخی دیگر او را از فرزندان فریلا و یمیر بزرگ می دانند. وی دارای سه فرزند به نام های بالدر ، هودر و هرمود ، چهار فرزند خوانده است: هایددال ، تیر ، ویدار و والی. بور و بستلا که نیمه ایزد و نیمه غول بودند، صاحب سه فرزند شدند که به عنوان سه ایزد نخستین لقب گرفتند: اودین، ویلی و وه. بستلا دختر غول یخی، بولثورن است.

اودین فرزند بور و بستلا است. همسر او نانا دختر نپ و فرزند آن ها نیز فورستی، رب النوع عدالت بود. بالدر رب النوع نور، لذت، پاکی، معصومیت و دوستی در اساطیر اسکاندیناوی است. او بالدر را ترجیح داد. چنین بیماری نمی ­تواند حتی خود را به انجام کارهایی که برای زندگی ضروری هستند وادارد. او ، همراه با فریا ، یکی از بزرگترین الهه ها در اساطیر نورس است ، در واقع در برخی افسانه ها آنها را همان موجود می دانند ، اما چنین نیستند. منابع اساطیر اسکاندیناوی برخلاف اساطیر یونان محدود هستند و به چند دست نوشته و منظومه محدود می شوند که مشهورترین آن ها ادای شاعرانه است.

اودین ایزد ایزدان در اساطیر اسکاندیناوی است. در داستان های این منطقه مانند اسطوره های یونانی جنگ های بین خدایان و غولان و مبارزه میان قوه ی عاقله نظم دهنده و قدرت های بی نظم آشفته، امری دائمی است، اما در سرزمین اسکاندیناوی جنگ و تعارض وقفه ناپذیر است و با شدت و خشونت هرچه بیشتر وقوع می یابد و پایان جهان بسیار نا امید کننده و یأس آمیز است. هم در میان خدایان و هم در میان انسان ها محبوب بود و انسان ها او را بهترین خدایان می دانستند.

همچنین این آپدیت شامل چندین اصلاحیه خواهد شد که برخی مشکلات بازی را برطرف میکند. همچنین چندین تصویر از این بسته الحاقی هیجانانگیز منتشر شده که در ادامه میتوانید آنها را مشاهده کنید. توضیح: طبق پیشگویی نسبیت عام اینشتین ناظر سقوط آزاد هنگام عبور از افق سیاه چاله هیچ احساس خاصی ندارد. او به داشتن قدرت پیشگویی شهرت داشت، با این حال آنچه را می دانست آشکار نمی کرد. به بیانی دیگر همواره رصد خانهها را معمارانی ساختهاند که منجم و فیلسوف بودند و فضاهای رصد خانهها ترکیبی از فضاهای معماری با فضاهای عرفانی و فلسفی بوده است. همان طور که اودوملا در حال لیسیدن سنگ ها بود، در نخستین غروب، موهای مردی از میان سنگ ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید