کیهان شناسی چیست

درس “روان­شناسی مرضی(آسیبشناسی روانی) و کودکان استثنایی” که شامل دو بخش مجزای “آسیبشناسی روانی” و “روان­شناسی کودکان استثنایی” است، از میان تمام دروس مجموعه روان­شناسی در کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیشترین تعداد منابع مرجع را به خود اختصاص داده است. یکتایی و مطلق بودن او این اجازه را به دیگری نمی دهد که با او وجود داشته باشد. پس برای آنکه بتوانیم نه تنها به این حد از پاسخدهی به سوالات کنکور دست پیدا کنیم، بلکه از آن نیز فراتر رویم، نیازمند مجموعه و بلکه مجموعههایی منسجم، قابل اعتماد و جامع هستیم تا با مرور کافی روی همه نظریهها و تمام مطالب اصلی، آمادگی حداکثری برای پاسخدهی حداکثری به سوالات را کسب کنیم.

حال آنکه فرشتگان رحمت تنها با دست راست خدا و شیطان تنها با دست چپ خدا آفریده شده است. نتیجه گیری نهایی دربارۀ جایگاه معرفتی علم هیئت در شرق تمدن اسلامی در مقایسه با غرب جهان اسلام و عاقبت کار آن نیز در انتهای این فصل قرار دارد. به لطف فعالیتهای فلسفی ، انسان یاد گرفته است كه به روشی منسجم بیندیشد ، بنابراین اعمال در س questionsالات مربوط به جهان ، س pureالات كاملاً فیزیکی و همچنین فلسفی امری اجتناب ناپذیر است.

حسینی هدف والای آفرینش را بالندگی روح و اندیشه گونه انسان هوشمند و یافتن خوشبختی پایدار برای همه زمان ها عنوان کرد. هدف در افعال الهی: معنای هدف در مورد خداوند و چیستی این هدف موضوع این بحث است، و در نهایت این نتیجه به دست می آید که هدف از آفرینش جهان و انسان، پیدایش انسان کامل بوده است. جزوات استفاده شده در این پکیج مورد تایید رتبه های برتر سال های گذشه کنکور ارشد روانشناسی بوده و توصیه می شود .

این به نوبه خود تقسیم می شود به: روانشناسی ، که موجودات زنده ، فرایندهای ذهنی و رفتار آنها را مطالعه می کند. گرایش ذرات بنیادی در کارشناسی ارشد رشته فیزیک، گرایشی صرفاً تئوری است که به مطالعه قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های بالا و فاصله های بسیار کم می پردازد و دروس تخصصی آن نیز نظریه میدانهای کوانتومی 1 و2, ذرات بنیادی مقدماتی و پیشرفته می باشد. دکتر سید عیسی مسترحمی دانش آموخته دکتری از دانشگاه معارف اسلامی واستادیار جامعة المصطفی العالمیه در تاریخ 11/10/1394 مقاله ای با عنوان عناصر مادی آفرینش جهان از منظر قرآن و کیهان شناسی ارائه داده است .او در این مقاله به عناصر سازنده آفرینش جهان از دیدگاه فلاسفه و دانشمندان و مفسران آیات علمی قرآن پرداخته است.مسترحمی عناصر نور وعقل از دید فلاسفه – آب وهواو آتش از برخی دیگر و همچنین روند خلقت را از دیدگاه آیات علمی قرآن با کلماتی همچون ماء- دخان- فتق و رتق به تفسیر علمی آن پرداخته و همچنین گوی آتشین با حرارت بالا در نظریه انفجار بزرگ و ذرات بنیادین طبق نظریه دانشمندان را به عنوان روند و عناصر اولیه آفرینش جهان یادآور شده است.اومعتقد است برخی از نظریلات با آیات علمی قرآن هماهنگی دارد و این از اعجاز قرآن می باشد.

بنابراین، برای انطباق با اجماع علمی، انیشتین یک فاکتور میانی را وارد كرد، كه با حرف یونانی لاندا مشخص می شود، و این كیهان را ثابت نگه می دارد. بنابراین، ما اساساً به استفاده از فاکتورمیانی انیشتین روی آورده ایم. به بیانی دیگر همواره رصد خانهها را معمارانی ساختهاند که منجم و فیلسوف بودند و فضاهای رصد خانهها ترکیبی از فضاهای معماری با فضاهای عرفانی و فلسفی بوده است. بعضی از فارغ التحصیلان این رشته با توجه به زمینه ی پژوهشی شان می توانند در پروژه های صنعتی و نظامی و حتی در مراکز انرژی هسته ای به طور محدود مشغول به کار شوند.

این مقاله از چند بخش : مقدمه و عناصر اولیه جهان از منظر دانش قدیم و منظر دانش کیهان شناسی و از منظر قرآن پرداخته است و در آخر نویسنده به نتیجه گیری از مطالب می پردازد. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در این نشست با اشاره به تعریف کیهانشناسی، گفت: کیهانشناسی یعنی هرگونه توصیف و تبیین از جهان به مثابه یک کل. وی در پایان یادآور شد: ما امروزه با کیهانشناسی علمی مواجه هستیم.

چه کسی با ثابت کیهان شناسی روبرو شده است؟ این نکته نیز خاطرنشان شده که ابلیس در این پنج مرتبه، تنها وحدت در ربوبیت تشریعی را قبول نداشته است. توحید پنج مرتبه دارد: وحدت در وجوب وجود، وحدت در خالقیت، وحدت در ربوبیت تکوینی، وحدت در ربوبیت تشریعی و وحدت در الوهیت. در این فصل دربارۀ رابطۀ فلسفۀ طبیعی و علم، و روش های تجربی منجمان برای کشف ترتیب و مدل های هندسی چرخش سیارات بحث می شود که کلیت کیهان شناسی تمدن اسلامی را می سازد. فصل دوم با عنوان «کیهان شناسی سازگار با طبیعیات نزد منجمان مراغه»، بخش اصلی این کتاب را تشکیل می دهد که شامل مباحث مناقشه برانگیزی است میان منجمان مراغه در قرن هفتم هجری بر سر مرکزیت و سکون زمین، ترتیب سیارات نسبت به آن و فرایند مدل سازی بطلمیوسی و غیر بطلمیوسی در علم هیئت اسلامی.

نویسنده در این بخش کلمه عنصر را مورد بررسی قرار داده و آن را براساس تحقیقات دانشمندان ،ساده ترین جز سازنده چیزهای پیچیده مطرح می کند.و به مهترین نظریات دانشمندان مختلف در زمان گذشته درباره عناصر اولیه آفرینش جهان پرداخته است.عناصری که به نوشته مسترحمی در این مقاله به دانشمندان نسبت داده شده بشرح زیر می باشد:تالس:عنصر آب ،انکسیمندر شاگرد تالس: آپیرون را که عنصری مرموز میداند عنصر اولیه میداند .اناکسیمنس: هوا.هراکلیتوس:آتش ،دموکریت: ذرات مخفی را که ذرات ازلی مینامد،اناکساگوراس: عقل فعال.انباذقلس شاگرد فیثاغورث: عناصر چهار گانه را مطرح میکند.ارسطو: عناصر پنج گانه.که عنصر پنجم را به جاودانگی ستارگان نسبت داده و نام آن را اثیر گذارده است.

حرکت نسبت به مکان، جنبش است. به دیگر سخن، در هر لحظه خداوند حضور و سریان خود را در جهان دوباره اثبات می کند. در قرن ۱۶ میلادی، نیکولاس کوپرنیک دانشمند لهستانی گفت که در واقع زمین و دیگر سیارات(منظومه شمسی) به دور خورشید در حال گردش هستند که این نظریه باعث تغییر بزرگی در فهم ما از جهان شد. قرآن مکررا تصریح می کند که همه ی چیزها آیات خداست، به این معنا که همه چیز از سرشت و اصلیت الهی خبر می دهد. این امر که حقیقت الهی خود را از طریق عالم آشکار می کند، با روشن شدن صفات متقابل و متضاد می تواند از منظر مسلمانان تبیین کند که چرا عالم خود بمانند مجموعه ای از تضادها به نظر می آید.

با رشد تکنولوژی، روش­ های یادگیری و آموزش هم در حال تغییر و تحول هستند و یکی از بزرگترین تحولات در این زمینه، آموزش ­های تصویری و مجازی است. کهکشان راه شیری یک نمونه از توده های ابری شکل بی شمار از پس مانده های آن انفجار است که سازه آن بیشتر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده و پایدار گردیده است. که البته برای مهمترین مساله فیزیک که ماده در خلائ هست را با فرضیه ئ تورمی بودن عالم توجیه نموده و او مینویسد که خلائ به معنای پوچی وهیچی نیست و دارای ذراتی است که با افت و خیز در خلا، ماده ایجاد میشود.اما در آخر این قسمت نویسنده یاداور میشود که باوجود مقبولیت این نظریه انفجار بزرگ اما دانشمندان در نقطه ی آغازین جهان که منشا انفجار بزرگ است مانده اند و به دیوار پلانک برخوردکرده اند که از پشت این دیوار بی خبرند.

پیوسته نبوده بلکه در ظاهر پیوسته به نظر میرسد.زیرا این حرکت، حرکت اشیایی است که یا به طور متوالی درتماس هستند و در آنها یک محرک منحصر به فرد وجود نداشته، بلکه تعدادی محرک وجود دارد که در توالی با یکدیگرند». به طوری که در برخی سال­ها 20 سوالی که برای این درس در کنکور طرح شده، از بیش از هفت کتاب اصلی انتخاب شده است. افتخاری که بیش از همه مرهون تلاش­های دقیق دوستان ما در آماده سازی این مجموعه است. وی در متافیزیک میگوید:«هیچ چیز، تصادفا به حرکت نمیآید، بلکه باید همیشه چیزی وجود داشته باشد(که آن را به حرکت آورد).» (59) همین اصل نیاز متحرک به محرک، ما را به ضرورت وجود محرک اول میرساند زیرا«از آنجا که هر متحرکی بایستی به توسط عاملی حرکت یابد، موردی را در نظر میگیریم که در آن شیء در جنبش است و بوسیله عاملی که خود آن عامل در حرکت است حرکت داده میشود، و آن عامل نیز حرکتش را از عامل متحرک دیگری اخذ میکند، و آن عامل نیز بوسیله چند چیز دیگر، و همین طور تا به آخر؛البته این رشته نمیتوند تا بینهایت ادامه یابد، بلکه بایستی که محرک اول وجود داشته باشد».

اگر این استدلال را بسط بدهیم نتیجه میگیریم زمانی کهکشانها در هم فرورفته و چون نقطهای بودهاند. زمین سیاره ای دارای پایان است، اما اگر فردی بخواهد پایان آن را بیابد، فقط کره زمین را بارها دور می زند. سیاره ها اصولا در صفحه استوای خورشید معروف به “دایره البروج” قرار گرفته و در جهت مشابه حول خورشید در گردش هستند. این جفت های متقابل اسماء با هم بسان روشی مشابه یین و یانگ عمل می کنند. جزوات موسسه کیهان مطابق با آخرین تغییرات اعلامی سازمان سنجش و توسط رتبه های برتر و دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه تهران جهت استفاده از داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی تدوین شده است .

در کنار این دو منبع اصلی، مطالب دیگری هم هستند که برای پاسخدهی به آنها باید از سایر منابع استفاده کنیم.بررسی مشاوران کیهان (رتبه های برتر کنکورهای روانشناسی) نشان میدهد میانگین درصد رتبههای زیر 100 کنکور کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی در درس علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی چیزی حدود 65 است. از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید! همچنین ملاک شرکت در دوره ارشد،فارغ التحصیلی تا شهریور 1401 هست یعنی تا قبل از ثبت نام در دانشگاه باید در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشید و این مشکلی برای ثبت نام در کنکور ایجاد نمیکنه.

5) این سه دیدگاه را به ترتیب میتوان «فلسفه صیروت»، «فلسفه وجود یا صدور»و«فلسفه ایجاد یا خلقت»نامید.منشأ صیروت و وجود و ایجاد، به ترتیب«عشق و غاییت»، «علم به نظام اصلح»و «اراده»میباشد.در این مقاله تنها به دیدگاه ارسطو میپردازیم و در برخی موارد مهم، آن را با دیدگاه فلاسفه الهی، به خصوص ابن سینا مقایسه میکنیم. ظاهرا مراد این است که این بدن حیوان است که ذاتا حرکت میکند نه نفس آن.عوامل حرکت از جمله نفس حیوان باعث ایجاد حرکت در بدن حیوان میشود ولی از آنجا که نفس حیوان در درون بدن قرار گرفته است، پس افتاقا و بالعرض، نفس نیز حرکت میکند.

80) از سوی دیگر به عقیده ارسطو تنها حرکت پیوسته و نامتناهی، جنبش است. اشیاء تنها هنگامی هستی خواهند داشت که خداوند به آن ها هستی دهد. و نهایتا در پاسخ به پرسش سوم، پس از نقد دیدگاه های پاتریشیا کرونه دربارۀ ارتباط آیات قرآن با منطقه ای حاصلخیز مثل سوریه، و با استناد به آیاتی که از پدیده های خاص مناطق بیابانی حکایت می کنند، نتیجه گرفت که دربارۀ جغرافیای پیدایش متن قرآن، احتمالا همان چیزی که در سنت اسلامی آمده، یعنی صحرای حجاز، به واقعیت نزدیک تر است. درک مفاهیم مرتبط با آمار و روش تحقیق برای دانشجویان علاقه­مند به پژوهش، ضروری است چرا که انجام پژوهش­های علمی، تحلیل داده ­های جمع ­آوری شده و تفسیر آن­­ها مستلزم داشتن دانش و اطلاعات در این زمینه و آشنایی با کاربرد صحیح آن است.

دیدگاهتان را بنویسید