گلچین زیباترین اشعار در وصف پدر+ 100 شعر درباره پدر

واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: شعر در ایران پیش از اسلامقسمت اول قسمت دوم از مباحث : عروض بیاموز در ادامه معرفی اشعار هجایی قبل از اسلام در ایران باید به کتبیه ی حاجی آباد اشاره کرد که به وزن هشت هجایی است. در کتاب حماسی (ایاتکار زریران) اشعار هفت هجایی وجود دارد، از آن جمله است سخنان جاماسپ که از گزارش رزم فردای «گشتاسپ» با «ارجاسپ» پادشاه هونها خبر می دهد: گوید جاماسپ ی بیتاشاو وه کی اچ مات نی زاتایوب چون (اچ مات) زات مردایوپ اچ اپرناییگیه، اوپتمان نی رسید؛فرتاک این هم پت گوپند،تک پوتک او وراژ پووراژوس مات اپاک، پوهر، اپی پوهروس پوهر اپی، اپیتروس اپیتر اپی پسوس برات اپی براتاو وس کن ی شوی اومند(کی شان) اپی شوی بوند ترجمه ی قطعه فوق این است: گوید جاماسپ حکیمآن کس بهتر که از مادر نه زادیا از جوانی و برنایی گیبه سر حد کمال نرسیدفردا این دو دسته فرو کوبنددلیر به دلیر و گراز به گراز(گوییا «گراز» در اینجا به معنی دلیر و شجاع به کار رفته است.)بس مادر سردار بی پسربس پسر بی پدربس برادر بی برادرو بسیاری زنان شوی دار (و بس زن شویمند)که آنان بی شوی شوند تقطیع نخستین سخن جاماسپ چنین است؛ او وه کی اچ ما نی ذاتU – – – – – – درخت آسوریک:درخت آسوریک رساله ای است در مناظره ی «نخل و بز» و از شیوه ی کلمات چنین حدس زده اند که دور نیست از روزگار اشکانیان باشد، گرچه این کتاب دارای اوزان هجایی رسایی نیست و به نثر شبیه تر است، اما برخی قسمتهای آن که کمتر آسیب دیده، وزن زن خود را کمابیش حفظ کرده است.

اصل این اشعار، دوازده هجایی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی دبیرخانه شعر آئینی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به سیل علاقه مندان استاد مجاهدی که سالهاست از اشعار، آثار و قلم ایشان به شوق آمدهاند از این رو دبیرخانه شعر آئینی را با عنوان شجره طیبه و با حضور وی راه اندازی خواهیم کرد. علاوه بر دیوان اشعار، مهمترین منظومه بیدل، مثنوی عرفان اوست.

شاعران مثنوی سرای این دوره تلاش کرده اند تا در عرصه مثنوی ،نوآوری هایی داشته باشند. تذکر این نکته ضروری است که شریف رضی در مدائح خود به دنبال کسب جائزة ودریافت صله از این افراد نبوده،بلکه با مصلحت اندیشی اهداف دیگری را دنبال می کرده است. آیا می توان گفت چنین شاعرانی متعهد وبا کفایت که هرگز به دنبال منافع شخصی خود از شعر نبوده وشعر خویش را وقف عقیده ی پاک وخداپسندانه ی خود نمودند،مورد بی مهری اسلام قرار گرفته وآنان را پیشوای گمراهان دانسته اند؟ هنجار شکن است ، بیتردید ، خوانشی آشنایی زدا را نیز میطلبد ؛ خوانشی از نوع گفتمان سه جانبه مولف، متن و مخاطب ؛ خوانشی که در فرایند آن ، مخاطب برای نزدیک شدن به جهان شعر بیدل ، مجبور است ابزارهای کهنه و منسوخ خواندن سنتی و قراردادی شعر را به یکسو نهد و به دنبال ساده کردن نظام پیچیده این زبان شاعرانه نباشد ؛ زیرا جهان شعر بیدل جهان اثیری است و به همین دلیل عناصر شعر او پیوسته در حال استحاله ، لغزش ورهاییاند و دامنهای بسته، محدود و قابل ساده شدن ندارند.

شعر روز زن / وای اگر کادو نباشد باب طبع ، میشود مثل جهنم روز زن ! اين زن با آنكه اشعار بسيار زيبايي دارد. او با خدمت دوجانبه به ادبیات فلکلور آذری و فارسی، بر پاسداشت زبان ملی تاکید دارد. ممکن است در نگاه اول این طور به نظر برسد که قرآن کریم با شعر ومقوله ی ادبیات مخالف بوده وآن را مردود می شمارد وشیوه ی شاعران را نکوهش می کند. اما حقیقت این است در لحظه های خوشی باید نهایت استفاده را برد و در سختی ها نیز تا حد ممکن انگیزه خود را حفظ کنیم و مسیر زندگی را با آرامش پشت سر بگذاریم.

معرفی می کند و زیبایی های بلاغی(در بخش های معانی،بیان وبدیع) موجود در قرآن را (که یکی از مراتب اعجاز قرآن است واعراب هم عصر پیامبر(ص) آن را به خوبی درک می کرده وتحت تأثیر زیبایی های شگرف آن قرار می گرفتند) از جنس شعر نمی داند. در جنگ های امیر المؤمنین(ع) در مدح ایشان وتشویق مردم به جهاد در راه خداوند ومبارزه با ظالمان وبرقراری عدالت در جامعه ودفاع از عقدیده ی صحیح ونقد صریح ستمگران وقدرت طلبان، اشعار زیبا ومؤثری سرودند.

دعبل شاعری گرانقدر ودارای جایگاهی برجسته در میان شاعران متعهد است که اشعار او از عاطفه،عمق وحرارت ویژه ای برخوردار است و اشعار او در مدح اهل بیت عصمت وطهارت جزو زیباترین اشعار زمان خود وحتی در طول زمان در زبان عربی محسوب می شود. در اسلام (بویژه در مکتب اهل بیت(ع) ) شاعران متعهد وفداکاراز جایگاه رفیعی برخوردار بوده ودر موارد متعددی مشمول الطاف ،محبت وعنایت کم نظیر ائمه ی طاهرین(ع) قرار گرفته واین خود گواه آن است که شعرِ مکتبی وهمراستا با اهداف الهی واسلامی نه تنها مورد طرد اسلام وبزرگان دین مبین نیست،بلکه مورد تشویق اسلام نیز می باشد.

آیا می توان چنین حکم کرد که اشعار انسان های بزرگوار وپرهیزکاری همچون أبو الأسود الدؤلی،کمیت بن زید الأسدی،دعبل بن علی خزاعی،سید حمیری،شریف رضی وسید مرتضی وصدها تن دیگر از شاعران متعهد نادرست و یا بدون تاثیر است و یا آنکه از ارزش یکسانی با دیگر اشعار سروده شده که خالی از معارف بلند انسانی است، برخوردار است؟ به کارگیری وزن های کهن و غیرمعمول با ساخت و ساز تازه، حال و هوای خاصی به مثنوی های علی معلم می دهد. مثنوی این دوره نیز مانند غزل رنگ و بوی دیگری دارد. قابلیّت غزل برای بیان مفاهیم عرفانی و معنوی که از دیرباز مورد توجّه شاعران بوده است در این دوره با روحیّه حماسی شاعران انقلاب و شاعران دوره جنگ تحمیلی به هم آمیخت و “غزل عرفانی و حماسی” را مشحون از نوآوری های لفظی و ترکیب های خاصّ کرد.

شعر عبارت است از “بیان زیبا وموزون با احساسی والا وفهم برین درباره ی انسان آن چنان که هست وآن چنان که باید باشد وجهان آن چنان که می تواند برای انسان وسیله ی رشد وکمال در دو قلمرو معرفت وعمل باشد”.(جعفری، محمد تقی،سه شاعر ص 94 و95). اما گوته ظاهرا نه تنها با شخصیت و شعر لسانالغیب و مشرق زمین ارتباط برقرار نموده٬ بلکه از جوانی نیز به دین اسلام و حضرت محمد (ص) علاقمند بوده و با وجود منابع اسلامی اندکی که در دسترس داشته، دراثری به نام «تراژدی محمد(ص)» تصویری زیبا و ماندگار از برکات معنوی پیامبر اسلام ارائه داده است.2 در این تراژدی نیمه تمام، اشعارماندگاری وجود دارد که به صورت تصنیفهایی در دل تراژدی سروده شدهاند؛ از جمله قطعۀ «نغمۀ محمد» که برای اولین بار توسط محمد اخگری ترجمه شده و در سال ۸۴ در کتابی با همین عنوان منتشر گشته است.

رباعی هم در سال های نخست انقلاب اسلامی دستخوش تحولّات زیبایی شد. محمدعلی بهمنی هم در سال 1369، نمونه هایی موفّق از غزل نو را با انتشار مجموعه گاهی دلم برای خودم تنگ می شود عرضه کرد. در این بخش، تعدادی از شاعران سرودههای خود درباره شخصیت امام(ره) و انقلاب اسلامی را عرضه کردند. همزمان با روز جهانی مقاومت اسلامی ( 23 مرداد )، نخستین شب از «شبهای شعر مقاومت» در همراهی با شیخ ابراهیم زکزاکی، با حضور مهمانان سرشناس داخلی و خارجی در مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار شد.

همزمان متوجّه گشتیم، که واژة رقص در آثار مولانا بیواسطه همچون وسیلة تصویر بدیعی استفاده شدست، مولانا به وسیلة این واژه تصویرهای ناب و ناموتکرّه را ایجاد کرده است، که به شکل ظاهری و شکل ذهنی اعشارش تأثیر مثبت گذاشته است. شهرستان ادب: همزمان با سالروز میلاد نبی مکرم اسلام و پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) به خوانش شعر شاعر شهیر آلمان در ستایش پیامبر اسلام و دین اسلام میپردازیم. در این ویدیو آقای دباغیان با مثالی عالی، به اهمیت شروع سخنرانی و استفاده از عبارات مثبت اشاره میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید